Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób śledzących bloga 
Kreatywne Nauczanie Języków Obcych.


POLITYKA PPRYWATNOŚCI bloga
NEUROTEACHING.BLOGSPOT.COM
KREATYWNE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
§

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane określone w punkcie 3 i udostępnione przez użytkownika  w obrębie bloga Kreatywne Nauczanie Języków Obcych (neuroteaching.blgspot.com) jest Aniela Tekiela.

2. Osoby śledzące  w/w bloga mogą nawiązać kontakt z administratorem poprzez:
a. fanpage bloga na portalu facebook.com (https://bit.ly/2INBiOq gdzie obowiązuje osobna polityka prywatności: Polityka prywatności fanpage'a KNJO )
b. poprzez umieszczanie komentarzy pod docelowym postem na łamach bloga Kreatywne Nauczanie Języków Obcych (neuroteaching.blogspot.com) posiadając konto w Google, co jednocześnie przekierowuje komentarz z danymi udostępnionymi przez użytkownika na koncie Google na skrzynkę mailową administratora
c. poprzez umieszczanie komentarzy pod postami blogów, portali czy innych stron internetowych, na których umieszczone są linki i polecenia wpisów z bloga Kreatywne Nauczanie Języków Obcych


3. W związku z powyższym, użytkownicy, którzy komentują posty bloga KNJO z własnej inicjatywy udostępniają jednocześnie administratorowi następujące dane:
- dane służące do identyfikacji profilu (imię i nazwisko)
- dane udostępnione przez użytkownika na głównej stronie jego profilu jeśli ze względu na ustawienia prywatności dane te są dostępne dla administratora
- informacje znajdujące się w treściach komentarzy

4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:
a. zarządzanie blogiem (wyświetlanie informacji, komunikatów, plików multimedialnych związanych z działalnością administratora w postaci tekstów, grafik, zdjęć, filmów, linków, udostępnień treści spoza portalu)
b. interakcja z użytkownikami wynikająca z ich inicjatywy i odbywająca się w obrębie bloga  (odpowiedzi na komentarze)
c. interakcja z użytkownikami wynikająca z ich inicjatywy i odbywająca się pod postami blogów, portali czy innych stron internetowych, na których umieszczone są linki i polecenia wpisów z bloga (odpowiedzi na komentarze, inne reakcje na komentarze)

5. Administrator zobowiązuje się do dbałości o prywatność użytkowników dlatego dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym i nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6. Administrator nie monitoruje danych zawartych w kontach, nie analizuje ich, nie udostępnia oraz nie wykorzystuje w celach marketingowych. 

7. Dane użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika, który dobrowolnie z własnej inicjatywy skomentował post boga, i który posiada swobodę w zakresie ustawień prywatności własnego profilu/konta Google.

8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie komentarzy.

9. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych praw użytkownik może wykonać samodzielnie, korzystając z adekwatnych  narzędzi konta Google związanych z zarządzaniem komentarzami i ich treścią i ustawieniami prywatności profilu konta.


10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

11. Administrator bloga nie przekazuje danych użytkowników innym podmiotom, ani poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym należy pamiętać, że dane użytkownika pierwszorzędnie zostały udostępnione i przetwarzane są przez Google, który zgodnie ze swoją polityką prywatności zapewnia odpowiednie poziomy zabezpieczeń wymagane przepisami o ochronie danych osobowych (https://policies.google.com/privacy).