piątek, 11 sierpnia 2017

POPRAW błędy - KEEP CALM and MANAGE MISTAKES 3


Kolejny zestaw pomysłów polegających na tym, że uczniowie z pomocą różnego typu materiałów autentycznych i tych własnego autorstwa, wychwytują i korygują błędy. Wcześniej było już poważnie - UCZNIU, POPEŁNIAJ BŁĘDY, później rozgrzewkowo - OBŁĘDNE ROZGRZEWKI  i śmiesznie - POŻARTUJ Z BŁĘDÓW.

POMYSŁ 1 - filmy z błędami 
Z poniższych i im podobnych materiałów można korzystać w następujący sposób:

1. po tym jak wyjaśnimy uczniom to, że poprawianie błędów osób z materiałów nie ma polegać na ich wyśmiewaniu, ale na merytorycznym i konstruktywnym korygowaniu ich błędów, wyświetlamy video
2. uczniowie słuchają uważnie i starają się samodzielnie lub w parach wychwycić wszelkiego typu błędy językowe rozmówców
3. po tym jak je wychwycą, zapisują w zeszytach formę błędną, obok proponowaną formę poprawną
4. uczniowie przedstawiają swoje przykłady dodatkowo udzielając informacji o tym, w czym tkwił błąd, jaka konstrukcja była użyta, a jaka powinna być posługując się nomenklaturą i zasadami tworzenia poszczególnych konstrukcji, oraz skąd ewentualnie dane osoby mogłyby skorzystać, aby uzyskać informacje na temat tego zagadnienia (książka, strona www, itp.) np.
"She have a long hair." --> She has got long hair. - present simple, 3 osoba l.poj. HAS, włosy - niepoliczalne bez "a"POMYSŁ 2 - sfałszowane testy
a. przygotowujemy kserokopie zwyczajnych testów wyboru
b. na każdym arkuszu zaznaczamy przypadkowe opcje a/b/c/d nie zastanawiając się nad tym, czy jest poprawna czy też nie
c. jeśli nie mamy czasu, "zlecamy" to zadanie uczniom - wówczas otrzymują karty z testem, zakreślają co popadnie, zbieram karty, po czym uczniowie losują po jednej dla siebie lub na parę
d. uczniowie sprawdzają te testy, zagłębiając się tym razem w ich zawartość i sprawdzają jak zwyczajny test
e. można oczywiście przeprowadzić to zadanie w "naturalny" sposób, kiedy to uczniowie rozwiązują test w standardowy sposób, po czym sprawdzają poprawność odpowiedzi na kartach swoich lub swoich rówieśników, co może odbywać się samodzielnie, z udostępnionym kluczem lub wspólnie całą klasą, przy jednoczesnym wspólnym omawianiu poszczególnych zadań na karcie


POMYSŁ 3 popraw nauczyciela I
Często, szczególnie w młodszych grupach, stosuję zabieg "omylnego nauczyciela". Na przykład:
a. pokazuję uczniom kartę obrazkową przedstawiającą powiedzmy okno i z "całą pewnością" twierdzę, że to jest stół
b. uczniowie oczywiście reagują błyskawicznie, na początku dziwiąc się, później nieśmiało kiwając głowami lub mówiąc "No", a odważniejsi podają poprawną odpowiedź, na co ja mówię, że faktycznie pomyliłam się
c. czynność powtarzam kilka razy, gestykulacją i mimiką twarzy pokazując jak bardzo pewna jestem tego, co mówię, a potem przyznaję rację uczniom

POMYSŁ 4 popraw nauczyciela II
Możemy też spreparować tekst w postaci listu, pocztówki, notatki,  w którym zawrzemy błędy, które uczniowie poprawiają samodzielnie,  w parach lub grupach. Można dodatkowo zastosować element gry -  zdobywanie punktów poprzez wskazanie miejsca błędów i ich rzetelną, uzasadnioną teorią korektę.


POMYSŁ 5 Uczniu, spreparuj błędy
W tym zadaniu uczniowie samodzielnie lub w oparciu o materiały podręcznikowe (teksty, zadania gramatyczno-leksykalne, itp.), tworzą pisemnie lub ustnie wypowiedzi w postaci pojedynczych słów, zdań lub dłuższych fragmentów. W tych wypowiedziach CELOWO TWORZĄ BŁĘDY. Taki materiał trafia do innego ucznia, który stara się wyszukać te błędy samodzielnie, skorygować je, po czym materiał wraca do autora, który sprawdza czy wszystkie błędy zostały wychwycone i poprawione, albo też który wskazuje źródło oryginalnego tekstu/zdania, a uczeń korygujący wcześniej te błędy, porównuje swoją korektę z oryginałem.


Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz