wtorek, 16 maja 2017

KRZYŻÓWKA z papieru toaletowego - podejście nr 2

Papier toaletowy powraca w kolejnej odsłonie tym razem jako zmodyfikowana krzyżówka. 


LINK do 
wersji numer 1
 sprzed roku

CO Z TYM FANTEM ZROBIĆ?


1. uczniowie odrywają tyle listków ile chcą w postaci ciągłego pasma


2. następnie dowiadują się, że to, co oderwali, w zależności od długości, będzie stanowiło podłoże to napisania albo słowa, albo wyrażenia albo zdania związanego z danym tematem, w naszym przypadku był to temat "FASHION" i wszystkiego co związane z wyglądem - uprzedzamy uczniów, że każdy listek odpowiada jednej literze więc muszą stworzyć takie słowo/wyrażenie/zdanie, aby idealnie zapełnić całą "taśmę"3. kiedy uczniowie są gotowi, odrywają segmenty stanowiące pełne słowa i układają na ziemi tak, aby stworzyć krzyżówkę, w której jak najwięcej haseł krzyżuje się ze sobą wspólnymi literami4. tak stworzona krzyżówka posłuży do kolejnego zadania - uczniowie wybierają wyraz i stają przy nim (ewentualnie wchodzą na niego) i tworzą zdanie dotyczące docelowego tematu z użyciem tego słowa, ale jednocześnie nie mogą użyć żadnego innego znajdującego się już w krzyżówce (musiałam zastosować ten myk gdyż jak widać, uczniowie ograniczali się do podstawowych słów w etapie pierwszym - w ten sposób musieli używać innych, nie tak oczywistych konstrukcji i wyrazów)5. na zadanie domowe chętni uczniowie mogą stworzyć krzyżówkę w domu i udokumentować ją robiąc zdjęcie (akurat w moim przypadku zaproponowałam przymiotniki opisujące wygląd i ubrania)

6. takie zdjęcie nawet jak wykona je tylko jeden uczeń, może posłużyć nam za materiał wyjściowy/rozgrzewkowy na kolejnych zajęciach; możemy wyświetlić takie zdjęcie na tablicy, a uczniowie stworzą do niej zadania w postaci definicji, zdań z luką, itp.

7. listki z tak stworzonej lekcyjnej krzyżówki będzie można wykorzystać z innymi grupami do innych zadań, na przykład do tworzenia wyrazów tematycznych, itp.Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz