wtorek, 30 maja 2017

końcoworoczny ROZPRAWKOWY spiking burzowomózgowy bez przygotowań :D

To może niezbyt zwięzły tytuł, ale zawierający w nazwie wszystko to, o co chodzi w tym bardzo aktywizującym zadaniu. 

Dzięki niemu:

1. uczniowie powtarzają materiał leksykalny lub/i gramatyczny z całego podręcznika/roku
2. uczniowie przygotowują bazę pod rozprawki typu "for and against"
3. uczniowie wykorzystują zebrane informacje do prezentacji ustnych
4. informacje zbierane są w trakcie "burzy mózgów"
5. uczniowie piszą rozprawki 
6. nauczyciel nie musi kombinować i szykować materiałów - zrobią to uczniowie


JAK TO ZROBIĆ?


0) przypominamy zasady tworzenia rozprawek 
i argumentowania w dogodny sposób (przed lub po poniższych ćwiczeniach)

I)  tworzymy skrót wydarzeń na tablicy zwykłej lub interaktywnej- uczniowie otwierają podręczniki na spisie treści lub wertują kolejne rozdziały przypominając sobie "o czym to było", jakie zagadnienia gramatyczno-leksykalne były omawiane w poszczególnych "unitach"
- uczniowie lub nauczyciel w międzyczasie tworzy listę zagadnień na tablicy/w pliku WORD, w postaci haseł głównych
- dodatkowo w każdym temacie formułujemy ogólnie kwestię, która posłuży jako punkt wyjściowy do rozprawek,
np.
1. Present TENSES + human being, appearance, emotions, personality, etc. + Plastic surgery - are you for or against?
2. Past TENSES + travelling, means of transport, etc. + Pros and cons of owning a car.
...
- taki spis ułatwi dalszą pracę i przy okazji wspomoże przypomnienie informacji oraz generowanie pomysłów

II) każdy z uczniów zaopatruje się w kartkę papieruIII) uczniowie wybierają sobie temat z listy, szkicują tabelę podzieloną na 2 części, piszą na kartkach nagłówek w postaci hasła, 
np. "Fast food - pros and cons"
IV) kiedy są gotowi, zabierają się za generowanie argumentów "za i przeciw" w następujący sposób:
- uczniowie siedzą w ławkach ustawionych na zasadzie podkowy
- nauczyciel mierzy czas ustawiając stoper w komórce na np. 20 sekund
- w trakcie tych 20 sekund uczniowie mają za zadanie zapisać na kartce po jednym argumencie w rubryce "za" lub "przeciw" (argumenty mają charakter hasłowy, niekoniecznie pełnych zdań)
- po 20 sekundach na dźwięk stopera podają karty koledze/koleżance obok (ustalamy wcześniej kierunek wędrowania kart)
- kolejni uczniowie dodają do listy swoje argumenty, ale nie mogą powtarzać już tych istniejących
- po przechwyceniu karty uczniowie mogą skorygować ewentualne błędy językowe poprzedników
- po 20 sekundach ponownie następuje zmiana

- ilość takich rund zależy od czasu jakim dysponujemy i liczby uczniów w grupie
- jeśli uczniów jest mało np. do 8, wówczas można przeprowadzić  8 rund tak, aby każdy z uczniów chociaż raz miał w ręce różne karty
- jeśli uczniów jest więcej, to staramy się, aby każdy uczeń wypełnił chociaż 4-5 kart 


V) po tym jak zakończymy "burzę mózgów", karty wracają do pierwotnych właścicieli, którzy:
- ustnie prezentują argumenty, ubierając je w bardziej rozbudowane zdania


- aby wspomóc uczniów, możemy udostępnić im materiał zwierający przykładowe "linking words", np. stąd:
VI) na podstawie materiału uczniowie wybierają najlepsze argumenty 
"za" i "przeciw" i tworzą pełnowartościową rozprawkę


Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz