wtorek, 23 maja 2017

KOŃCOWOROCZNE powtórki

... to pomysł na to, jak przeprowadzić ciekawą powtórkę angażującą wszystkich uczniów i "wertującą" wszystko to, co pojawiło się na zajęciach na przestrzeni danego okresu czasu, na przykład w jednym semestrze lub całym roku szkolnym. Jest on idealny przed wszelkiego rodzaju sprawdzianami lub przed testami końcoworocznymi.


Potrzebujemy jedynie kartek, po jednej dla każdego ucznia lub pary.

CO ROBILIŚMY?
1. powtarzalismy materiał z danego zakresu - w naszym przypadku były to "unity" w podręczniku, które stanowiły punkt zaczepienia
- uczniowie wertowali spis treści i rozdziały w książkach pod kątem słownictwa albo gramatyki
- ja zadawałam różne pytania (o czym rozmawialiśmy w tym rozdziale, co zapamiętałeś, co dzieje się na ilustracjach, o czym był ten dialog, jakie słowa masz podkreślone w czytance, itp.) i notowałam główne kategorie na tablicy w WORDzie2. kiedy lista byłą kompletna, uczniowie pracując w parach lub indywidualnie, otrzymywali po jednej kartce i każdy z nich wybierał swoją kategorię, której nazwę umieszczał po środku kartki3. wyjaśniłam im procedurę:
- na start uczniowie zapisują po jednym elemencie (zdaniu, słowie, frazie - w przypadku słownictwa / słówku czasowym, zdaniu, wzorze zdania, zasad użycia - w przypadku zagadnień gramatycznych)
- w międzyczasie ustawiłam w telefonie w trybie "zegar" opcję "samowyzwalacz" na 8-10  sekund w przypadku słownictwa / 15 sekund w przypadku gramatyki- tyle czasu uczniowie mieli na napisanie swoich propozycji w temacie
- po tym czasie uczniowie przekazywali kartę rówieśnikowi obok (karty wędrowały zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- uczeń przejmujący kartę miał za zadanie przeanalizowanie znajdujących się już na karcie treści, dopisanie własnego elementu związanego z zagadnieniem głównym, ewentualną poprawę błędów (dodawane elementy nie mogą się powtarzać 


- każda kolejna treść musi być nowa, niewspomniana przez poprzedników)
- w trakcie zadania uczniowie mogą korzystać z książek lub innych źródeł (lub też nie, w zależności jaki tryb pracy chcemy wdrożyć)

4. zadanie można zakończyć w momencie kiedy karta puszczona w obieg wróci do autora (w przypadku liczniejszych grup) lub kontynuować przez kilka rund (opcja najlepsza w małych grupach)

5. kiedy karty wrócą do ich autorów, dany uczeń analizuje ich treść, sprawdza, tworzy dodatkowe zadania (układa historie ze słownictwa tematycznego, tworzy krzyżówki, uzupełnia zagadnienia gramatyczne, itp.)

 Po takiej rozgrzewce możemy pisać testy albo ... włączyć KAHOOTA zawierającego docelowe zagadnienia:


ODD ONE OUT: jumbled CATEGORIES: 6. karty mogą być wykorzystane w innych grupach, które mają utrudnione zadanie - uczniowie pracują podobnie jak wyżej i nadal trzymają się zasady "nie wolno powtarzać elementów już znajdujących się na karcie"

7. podobnie można pracować z literami alfabetu albo krzyżówkami/scrabble, a obu przypadkach również wprowadzając presję czasu

A. LITERY/SŁOWA
- uczniowie zapisują po jednej literze (każdy inną) i podaje w obieg


- kolejne osoby dopisują po jednym słowie rozpoczynające się na tę literę w każdym podejściu, i nie powtarzają już tych widniejących na karcie (uprzedzam uczniów, że imiona raczej nie wchodzą w grę, ja o tym zapomniałam więc miałam, co miałam:D )B. KRZYŻÓWKI
- uczniowie zapisują na kartach słowo wyjściowe (dowolne lub z danej kategorii)
- kolejni uczniowie zapisują na kartach słowa tak, aby krzyżowały się ze sobą

Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz