czwartek, 6 kwietnia 2017

KOSTKA edukacyjna in action 4

Tym razem proponuję gramatyczne podejście do kostki edukacyjnej, które pozwoli na utrwalenie docelowych czasów gramatycznych i zaangażuje uczniów w tworzenie i wykorzystywanie autorskich materiałów.1. umieszczamy w kieszonkach nazwy docelowych czasów lub innych struktur gramatycznych

- mogą to być dwa czasy (wówczas w 3 kieszonkach umieszczamy nazwę jednego czasu, a w pozostałych 3 drugiego czasu)
- lub większa ich ilość jeśli chcemy utrwalić większą partię materiału
- możemy zapisać je samodzielnie lub skorzystać z gotowego szablonu:
2. uczniowie na małych karteczkach zapisują niepełne zdania wykorzystując podmiot i bezokolicznik, np. Kasia /  read a book
- określamy ilość takich niepełnych zdań, np. 6
- na każdej kartce umieszczają po jednym takim elemencie
- mogą też dodać symbole zdań, jakie będą później tworzone w trakcie zadania
- mogą użyć jednej kartki, ale wówczas numerują kolejne przykłady3. uczniowie ustawiają się w kółku i jeden z nich rzuca kostką4. rozkładamy karteczki na stole napisem skierowanym do dołu5. uczeń, który rzucił kostką ma za zadanie wylosować jedną kartę, ująć niepełne zdanie w czasie na jaki wskazuje kostka (oraz w trybie zamieszczonym na kartce w postaci symbolu znaku zapytania, kropki, krzyżyka, itp.)6. następnie kolejni uczniowie powtarzają proceduręINFORMACJE O KOSTCE:
1. Kostka dostępna jest w sprzedaży tutaj:
a ostatnio na wydarzeniach dla językowców takich jak konferencje czy warsztaty. Wymiary ścianki kostki to 23 cm, natomiast rozmiar kieszonki i potencjalnego materiału jaki ma się znaleźć w środku to około 21 cm.
2. Urszula Kropaczewska jest autorką tego dodatku zawierającego 25 pomysłów na wykorzstanie kostki wśród młodszych dzieci. 
Materiał dostępny jest już na ePanelu PEARSON.


LISTA pozostałych pomysłów dotyczących kostki dostępnych na blogu:Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz