wtorek, 7 marca 2017

KLEPSYDRA

Czy korzystacie z takiego gadżetu na zajęciach? Ja już kilka razy i przyznam, że praca uczniów nabiera wówczas innego charakteru - jest emocjonująco i bardzo aktywizująco. Klepsydra sama w sobie była ciekawostką, która na starcie zainteresowała uczniów. Jeśli nie korzystaliście jeszcze to zachęcam, gdyż można wykorzystać ta klepsydrę na wiele sposobów, w wielu sytuacjach lekcyjnych. Można też zastąpić klepsydrę stoperem w komórce lub stoperem kuchennym. Niemniej jednak  należy uważać w przypadku uczniów, którzy niekoniecznie dobrze czują się działając pod presją czasu.POMYSŁY NA WYKORZYSTANIE ODMIERZACZY CZASU

1. uczeń opowiada o dowolnej rzeczy przez czas wyznaczony klepsydrą
- nauczyciel wypowiada hasło, np. "Facebook"
- zadaniem ucznia jest opowiadanie o Facebooku bez robienia przerwy w wypowiedzi, udzielając przeróżnych informacji na ten temat, tj. definiowanie, relacjonowanie, własne doświadczenia, wypowiadanie opinii, itp.
- możemy też wyznaczyć minimalną ilość informacji jaką uczeń powinien udzielić w trakcie wypowiedzi, na przykład 3 dotyczące tego zagadnienia, przydzielać punkty i stworzyć z zadania grę, w której uczniowie rywalizują o ilość punktów
- w zależności od poziomu grupy informacje związane z hasłem głównym mogą być przekazywane w postaci pojedynczych słów stanowiących skojarzenia, dłuższe frazy lub pełne zdania


2.   pytania tematyczne lub gramatyczne
- zadajemy uczniom pytania ogólne z dowolnego zakresu tematycznego, np. "What is your opinion about fast food?" lub takie, które przemycają docelowe zagadnienie gramatyczne, np. "What did you do yesterday?",
- uczniowie udzielają odpowiedzi tak, aby zmieścić się w wyznaczonym przez klepsydrę czasie
  
3. słowa na czas:
- zadaniem każdego ucznia jest napisanie lub wypowiedzenie jak największej ilości słów na daną literę lub dotyczące danego tematu w czasie narzuconym przez licznik "czasoodmierzacza"


4. w zadaniach quizowych:
- kiedy uczniowie pracują w grupach w formie quizu, takie narzędzia sprawdzą się do sprawiedliwego odliczania czasu przeznaczonego na daną odpowiedź

5. do wyrobienia nawyku kontrolowania czasu w trakcie egzaminów ustnych lub pisemnych:
- każdy etap matury ustnej ma swoje określone ramy czasowe
- w trakcie pracy z uczniami możemy wykorzystać klepsydrę lub inne narzędzia tego typu do kontrolowania długości wypowiedzi, żeby oswoić ucznia z presją czasu

6. jako odmierzacz czasu przeznaczonego na konkretne ćwiczenie na lekcji:
- kiedy zadajemy uczniom jakąś pracę do zrobienia, komunikujemy w ten sposób 

7. do ćwiczeń rozgrzewkowych przed zadaniami z pisania
- jeśli uczniowie będą pisać rozprawkę, zadajemy im pytania, które wspomogą ich później w przelewaniu myśli na papier, np. "What are the advantages and disadvantages of doing sports?"
- jeśli uczniowie będą pisać pocztówkę, przygotowujemy pakiet pytań charakterystycznych dla tego typu tekstu, np. "Where are you staying?", "What are you doing?", "Who are you with?", itp.
- ...

8jako straszak :P
- kiedy uczniowie widzą, że nauczyciel chwyta za takie narzędzie, to znak, że po upływie tego czasu, jeśli zachowanie się nie zmieni, nauczyciel podejmie surowsze kroki ;)Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz