poniedziałek, 27 lutego 2017

#hashtag, #CZYTANIE, #kreatywnie

Tym razem kolej na wykorzystanie #hasztagów w tekstach czytanych wszelkiego typu. Po reakcjach uczniów przekonałam się, że wystarczy magiczne słowo #hasztag i zwyczajne zadania zamieniają się w niezwyczajne. Uczniowie są bardziej skoncentrowani na treści tekstu, analizują go bardziej dokładnie, przez co kolejne zadania na przykład te sugerowane w podręczniku wykonywane są o wiele poprawniej niż zazwyczaj.

Więcej pomysłów na wykorzystanie motywu #hasztagowania:ZADANIA ZWIĄZANE Z ROZUMIENIEM TEKSTU CZYTANEGO

1. obieramy za cel dowolny tekst
2. zachęcamy uczniów do tego, aby w ramach głównego zadania lub zadania rozgrzewkowego przed przystąpieniem do pytań sugerowanych w oryginalnym zadaniu, do każdego akapitu/określonej części tekstu/całego tekstu dobrali określoną ilość słów streszczającą te części

 materiał przykładowy pochodzi z podręcznika 
wyd. PEARSON New Exam Challenges 4, str. 56


ZADANIA ZWIĄZANE ZE SŁOWNICTWEM Z TEKSTU

1. w zależności od tego jaki jest nasz cel, uczniowie przed/w trakcie/po przeczytaniu danego tekstu oznaczają #hasztagami słowa nowe/tematyczne/trudne/itp.


materiał przykładowy pochodzi z podręcznika 
wyd. PEARSON New Exam Challenges 3, str. 51

2. następnie uczniowie tworzą fiszki z wybranymi słowami w określonej ilości, np. 5 #ohasztagowanych fiszek z najtrudniejszymi wyrazami

3. kiedy są gotowi wykorzystujemy te fiszki w dowolny sposób, albo w bardziej bliski filozofii #hasztagowania czyli na przykład:
- zachęcamy uczniów, aby położyli na ławce swoje fiszki
- najprawdopodobniej sporo słów będzie się powtarzać więc uczniowie grupują te słowa kładąc je na stosiku lub w sąsiedztwie tworząc #hasztagowe grupy tych samych wyrazów, tj, stosik z "#prevent", stosik z "#random", stosik z "allocate", itd.
- może się to odbywać w postaci konkurencji, gdzie uczniowie wykładają wszystkie swoje fiszki na dużym stole lub podłodze, a następnie w parach lub grupach jak najszybciej szukają tych samych słów i tworzą z nich grupy/stosiki
- wygrywa grupa lub para, która ma najwięcej stosików zawierających najwięcej (lub wszystkie) takich samych słów
- następnie każdy uczeń wykonuje jakieś zadanie związane ze słownictwem jakie znajduje się w posiadaniu jego pary czy grupy, na przykład tłumaczy, definiuje, układa zdania albo tworzy ciag wydarzeń z wykorzystaniem wybranych 3-5 słów, itp.

ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAGADNIENIAMI GRAMATYCZNYMI WYKORZYSTANYMI W TEKŚCIE

 1. uczniowie podkreślają docelowe struktury w tekście
2. piszą obok nazwę struktury gramatycznej, np. #PresentSimple


Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz