piątek, 17 lutego 2017

* gramatyczne HEKSY *

Jedna z członkiń grupy "nauczyciele języka angielskiego" na FB zmieściła w autorskim poście zapytanie dotyczące wykorzystania heksów edukacyjnych na zajęciach z języka angielskiego (HEKSY) Pierwszy raz spotkałam się z takim narzędziem dydaktycznym. Postanowiłam rozpracować je i zaadaptować na lekcyjny użytek.
W poście zamieszczam gotowe przykładowe materiały pomysły na wykorzystanie heksów w kontekście utrwalania dowolnych czasów gramatycznych, ale zachęcam do zaangażowania uczniów w tworzenie heksów poprzez zamieszczanie na nich określonych nie tylko gramatycznych treści, bo można wykorzystać koncepcję w utrwalaniu zagadnień leksykalnych, tworzeniu opowiadań, ćwiczeniu funkcji językowych, prowadzeniu dyskusji, itp.

 Możemy też przygotować sporą ilość pustych sześciokątów, zalaminować je lub okleić taśmą przezroczystą, przez to będzie można używać ich wielokrotnie wpisując na nich treści flamastrem suchościeralnym.


JAK SKORZYSTAĆ Z TAKIEGO MATERIAŁU?

WERSJA 1 OGÓLNA 
z wykorzystaniem niepełnych zdań i dowolnych czasów- wybieramy czas lub czasy jakie mamy na celu utrwalić
- przygotowujemy odpowiednią ilość kopii kart zawierających nazwy czasów oraz kart z niepełnymi zdaniami
- uczniowie pracują pojedynczo, w parach lub grupach
- każdy uczeń ma jeden zestaw kart składający się z określonej ilości sześcianów z niepełnymi zdaniami, na przykład w ilości 6 sztuk
- dodatkowo każdy uczeń ma sześcian z docelowym czasem/czasami umieszczonymi na ściankach sześcianu
- uczniowie kładą karty z niepełnymi zdaniami w dowolnej konfiguracji otaczając kartę z nazwą czasu
- na podstawie układu tworzą zdania, wypowiedzi używając odpowiedniego czasu, którego nazwa styka się ze ścianką sześcianu zawierającego niepełne zdanie


WERSJA 2 z wykorzystaniem heksów z symbolami 
zdań twierdzących, przeczących, pytających


- wybieramy docelowe czasy
- zaopatrujemy uczniów w sześciany zawierające niepełne zdania 
(każdy uczeń posiada w swoim zestawie np. 6 sztuk różnych heksów)
- uczniowie pracują indywidualnie, w parach lub grupach
- uczniowie kładą na stole kartę z nazwą czasów
- uczniowie otaczają taki sześcian heksami zawierającymi niepełne zdania
- uczniowie tworzą zdania twierdzące, przeczące i pytające w zależności od tego, z jakimi ściankami centralnego heksa stykają się niepełne zdania


WERSJA 3 z wykorzystaniem sześcianów zawierających słówka czasowe 


- wybieramy docelowe słówka czasowe
- tworzymy odpowiednią ilość kopii niepełnych zdań 
- uczniowie pracują indywidualnie, w parach lub w grupach
- na środku stołu kładą heksa ze słówkami czasowymi
 i otaczają go heksami z niepełnymi zdaniami
- uczniowie tworzą zdania z wykorzystaniem słówka czasowego stykającego się z określonym niepełnym zdaniem, zwracając uwagę na typ zdania/czasu gramatycznego sugerowanego przez dane słówko czasowe

WERSJA 4 - tworzenie rozbudowanej sieci heksów
Uczniowie po stworzeniu "kwiatka" złożonego z 6 heksów pobocznych 
i 1 środkowego "modyfikującego", dodają kolejne heksy modyfikujące umieszczając je w dowolnym miejscu utworzonego "kwiatka".

Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz