niedziela, 29 stycznia 2017

ZAGADKOWY rówieśnik - NO handout CHALLENGE

... to bardzo proste ćwiczenie, które nie wymaga użycia niczego poza długopisem i kartką papieru i oczywiście potencjałem własnym ucznia. Sprawdzi się zawsze i wszędzie, do ćwiczenia praktycznie każdego zagadnienia "czasowego", w odniesieniu zarówno do przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości, a więc idealne do opowiadania o weekendzie, feriach, świętach, itp,; o codziennej rutynie, doświadczeniach czy upodobaniach; a także o planach na przyszłość, zamierzeniach czy innych wydarzeniach. Można przeprowadzić je na spokojnie lub w formie konkurencji. Uczniowie poćwiczą mówienie lub/i pisanie. Dowiedzą się przy okazji czegoś o swoich rówieśnikach i o swoim nauczycielu.


Bezpośrednią inspiracją do tego ćwiczenia był pomysł pani Dagmary Łaty  prowadzącej warsztaty w ramach Akademii Metodyka PASE, w której mam przyjemność uczestniczyć.

ZAPRASZAM
ETAP 1 - dla nauczycieli, którzy chcą się podroczyć z uczniami i przy okazji podzielić się cząstką siebie. Przyznam, że sama pierwszy raz robiłam tego typu ćwiczenie, gdzie udzieliłam im informacji o sobie, co baaardzo rzadko robię.  Bardzo się zdziwiłam, jak chętnie uczniowie zaangażowali się w zadanie i byli zaciekawieni tym, co kryje się za moim diagramem :)

1. dla przykładu i zaoszczędzenia czasu na tłumaczenia, nauczyciel sam przedstawia zamysł pomysłu:
a. nauczyciel pisze na tablicy (lub wyświetla na tablicy interaktywnej wcześniej przygotowany plik/przyczepia na tablicy korkowej karteczki) na przykład 5 zaszyfrowanych informacji o sobie; zaszyfrowanych w takim sensie, że może przedstawić je w postaci symboli/ikonek lub słów dowolnego rodzaju, albo też mieszając oba te style


b. nauczyciel zachęca uczniów do odgadnięcia, co kryje się za tymi elementami, dając im na przykład maksymalnie po 3-5 podejść/szans na odgadnięcie (możemy podzielić uczniów na grupy, które rywalizują między sobą o ilość poprawnych odpowiedzi)

c. odgadywanie, w zależności od poziomu/wieku uczniów i docelowego zagadnienia gramatycznego, może odbywać się w formie zadawania pytań (Is 'Victoria' your daughter?) lub zdań twierdzących, które nauczyciel później potwierdzi lub zaneguje (I think 'Victoria' is your daughter.)

d. w trakcie zadania możemy naprowadzać uczniów na odpowiednie tory, jeśli mają problem z odgadnięciem danego elementu, np. "It is not connected with my family", itp.

e. aby bardziej zaangażować uczniów w zadanie, możemy uprzedzić ich, że jeśli nie odgadną wszystkich informacji, to w nagrodę również wykonają to zadanie między sobą w parach; natomiast  jeśli odgadną, to wymyślimy im jakąś nagrodę, np. w postaci możliwości zagrania w Kahoot ;) a więc my nauczyciele staramy się zakodować na tablicy takie informacje, które będą nie do rozszyfrowania :D


ETAP II - uczniowie pracują w parach
a. każdy uczeń ma czas na przygotowanie informacji o sobie w formie zaszyfrowanych treści; jak wspomniałam wyżej, mogą to być przeszłe wydarzenia, doświadczenia, informacje o sobie, przyszłe plany, itp.
- mogą to robić w najbardziej naturalnej postaci czyli w zeszytach czy na kartce papieru

- fajnie sprawdzi się też zapisywanie informacji na osobnych małych karteczkach; wówczas po każdej odgadniętej informacji uczniowie odwracają karteczkę napisem/rysunkiem do dołu lub zgarniają dla siebie jako te odgadnięte (i tym samym ten kto wytypował poprawnie najwięcej w danym czasie wygrywa)

b. kiedy są gotowi, w parach dopytują się o dane elementy

c. możemy ustalić różne zasady tak przeprowadzanego ćwiczenia wdrażając element konkurencji
- określamy ilość podejść na każde zagadnienie
- możemy określić czas na wykonanie zadania, np. 5 minut
- uczniowie typują naprzemiennie, raz uczeń A później uczeń B
- w każdym podejściu mogą skupiać się tylko na jednym elemencie lub na kilku (np. jeśli nie udało się wytypować co oznacza "piesek", przechodzą do liczby "12")
- każde dobrze odgadnięte zagadnienie to jeden punkt
- uczeń, który jako pierwszy w określonym czasie odgadnie wszystkie lub najwięcej zaszyfrowanych informacji, wygrywa
- możemy określić ilość podpowiedzi na jedno zagadnienie
- itp. 

d. jeśli mimo wielu prób i podpowiedzi uczeń w parze nie odgadnie, autor po prostu ujawnia swój zamysł

e. kiedy wszystkie elementy zostaną omówione, uczniowie przedstawiają na forum informacje o swoim partnerze

WARIACJE 
NUMER 1 (inspiracja za sprawą Eli, która skomentowała post na fanpage'u)
- kiedy nauczyciel lub uczniowie prezentują swoje zaszyfrowane informacje wstrzymujemy się od przechodzenia na dalszy etap czyli odgadywanie
- zamiast tego, zachęcamy innych uczniów lub ucznia w parze do stworzenia pełnego opisu ustnego lub pisemnego sytuacji na podstawie tych informacji, na przykład widząc takie ilustracje uczniowie piszą/mówią:

"During the winter break you fell in love with a guy who has got a black dog. Its name is Victoria and it is 12 years old. The dog is so cute that you've decided to create a cross stitch picture with the pet. "


NUMER 2 - możemy "zaszaleć" i rozbudować zadanie o dodatkowe elementy w zależności od tematyki jaką chcemy poruszyć w ramach tego ćwiczenia
1. uprzedzamy uczniów, że będziemy rozmawiać o ich feriach, wakacjach, planach, preferencjach, itp.
2. w domu przygotowują się do zadania sporządzając symboliczne informacje oraz  dowody, tj. jeśli np. tematem będą ferie które się odbyły lub odbędą, uczniowie w miarę możliwości przygotowują zdjęcia, bilety, pamiątki, itp. czyli cokolwiek, co będzie możliwe do pokazania później w trakcie zadania lekcyjnego
3. na lekcji uczniowie pracują w parach jak w ETAPIE II, z tym ,że;
- w trakcie pracy kiedy partner odgadnie jakieś zagadnienie lub ma z tym problem, uczeń A prezentuje uczniowi B odpowiednie gadżety czy inne dowody sugerujące/reprezentujące odpowiedź 
- po zakończeniu zadania w parach uczniowie przedstawiają wydarzenia z życia partnera prezentując jego rzeczy lub uczniowie sami opowiadają o swoich doświadczeniach


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz