wtorek, 10 stycznia 2017

1. gramatyczny CRAZY SLIDESHOW - NO handout CHALLENGE

Co zrobić z prezentacją multimedialną, aby była bardziej interaktywna, angażowała ucznia do większej aktywności lekcyjnej, a przy okazji odciążyła nauczyciela od nadmiernej lub nawet jakiejkolwiek pracy? Przestawić się na CRAZY SLIDESHOWS czyli slajdy w Power Point ustawione na określony czas. Jest to moje odkrycie ostatnich tygodni. Rozpoczynam więc serię kolejnych pomysłów do utrwalania przeróżnych sprawności językowych. Zadania w większości nie będą wymagały żadnych (lub minimalne i wielokrotnego uniwersalnego użytku) przygotowań ze strony nauczyciela, gdyż wszystko, co znajdzie się na slajdach oraz to, w jaki sposób zostaną one wykorzystywane, będzie leżało w rękach uczniów. Cały myk w tych propozycjach polega na tym, że uczniowie będą wykonywać zadania pod presją czasu. Do takich slajdowych kombinacji zainspirował mnie duet "Xero Brothers" na szkoleniu jakie przeprowadzali w ramach Kapeluszy Lektora PASE. Przy okazji zachęcam do "lubowania" i "stalkingowania" panów na Facebooku oraz śledzenia ich poczynań na autorskich szkoleniach.


 Zapraszam po szczegóły i obejrzenie poniższego filmiku obrazującego koncepcję pod kątem zagadnień gramatycznych. Uczeń z V klasy SP, po wcześniejszym zapoznaniu się z tworzeniem zdań z użyciem "to be going to" w trakcie znacznikowych ćwiczeń, tworzy zdania na podstawie wyświetlanych fraz.1. nauczyciel zachęca uczniów do stworzenia niekompletnych zdań typu "she/eat pizza" dzieląc uczniów na grupy, pary lub zlecając indywidualne zadanie; określamy też dogodną ilość takich przykładów, jakie dany zespół lub uczeń powinien przygotować

2. w międzyczasie nauczyciel otwiera program Power Point, wybiera czcionki i wygląd projektu, oraz ustala czas wyświetlania wszystkich slajdów dostosowując czas do poziomu i umiejętności uczniów, na przykład 5 sekund

3. kiedy uczniowie będą gotowi, nauczyciel prosi ich o przedstawienie propozycji i zapisuje je na osobnych kartach prezentacji; do tej czynności można zaangażować ucznia chętnego lub takiego, którego aktywność nie zawsze związana jest z przebiegiem lekcji :)

4. dodatkowo uczeń dyktujący niekompletne zdanie typu "she/eat pizza", tworzy pełnowartościowe zdanie z wykorzystaniem docelowej struktury gramatycznej i swojej propozycji

5. kiedy prezentacja zapełni się przykładami, przechodzimy do akcji:
- chętny uczeń lub uczeń wyznaczony przez nas pod presją wcześniej ustalonej ilości czasu, tworzy zdania w oparciu o przykłady z przesuwających się kart
- jeśli stworzyliśmy sporo takich kart, wówczas wyznaczamy ilość slajdów na danego ucznia, na przykład 5
- możemy wdrożyć procedury rywalizacji, jeśli nasi uczniowie to lubią i podzielić uczniów na grupy lub pary, w których będą rywalizować z inną parą lub grupą o największą ilość najpoprawniejszych odpowiedzi

DODATKOWE UWAGI
* powyższe przykłady zawierają zdania twierdzące, ale oczywiście przy zdaniach można dodawać odpowiednie symbole sugerujące typ zdania, np. w postaci kropki, krzyżyka czy znaku zapytania
 * na slajdach mogą znajdować się też inne zadania, które przygotuje wcześniej nauczyciel lub które zlecimy do wykonania uczniom, np., na zadanie domowe
* możemy zamieszczać wszelkiego rodzaju gramatyczne zadania testowe wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, dopasowywanie, itp., np.:
"Susan usually .......... a cup of tea in the morning."
a. drinks
b. drink
c. drinking

POZOSTAŁE propozycje "crazy slides":
... Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz