czwartek, 8 grudnia 2016

8. Świąteczne opowiadania z wykorzystaniem reklam

... to pomysł w którym uczniowie w aktywizujący sposób będą wykorzystywać potencjał przeróżnych filmów, reklam lub bajek świątecznych, tworząc autorskie opowiadania. Koncepcja oczywiście nie ogranicza się jedynie do kontekstu świąt, ale można ją adaptować do każdego rodzaju krótszych lub dłuższych video. 
 PRZED ZAJĘCIAMI:
Nauczyciel zbiera materiał, na którym chciałby się skupić i przygotowuje kartę pracy lub prezentuje materiał w inny dogodny sposób (wyświetlając go na komputerze w prezentacji PP, na zdjęciu, w pliku WORD, itp.)

Wyrazy z przykładowej karty pracy (czarno-biała wersja) / (wersja kolorowa) opisują wydarzenia, osoby i miejsca z 3 wybranych przeze mnie reklam świątecznych: 


 Więcej wzruszających filmików zebrałam w tym poście: KLIK

Na karcie znajdują się słowa związane z wybranymi filmami (co najmniej dwoma). Słowa powinny być pogrupowane wg docelowych kategorii Kto? Gdzie? Kiedy? itd.


Na karcie pracy można umieścić też tematyczny szablon, na którym uczniowie  będą zapisywać swoje historyjki, ale uczniowie mogą skorzystać ze zwyczajnych kartek lub zeszytów.

NA LEKCJI:
1. nauczyciel wyjaśnia uczniom, że w tabeli znajdują się słowa zaczerpnięte z wybranych reklam - w tym przypadku trzech
2. zadaniem uczniów będzie wymyślenie tytułu i odtworzenie przebiegu dowolnej z nich na podstawie domysłów i w wykorzystaniem 1-2-3 wybranych słów z każdej kategorii; w zależności od możliwości jakimi dysponujemy:


- słowa mogą być wybrane z karty pracy wręczonej każdemu uczniowi/uczniom pracującym w parach lub małych grupach
- słowa mogą być wyświetlone na tablicy tak, aby uczniowie mieli do nich wgląd, po czym zapisują je w zeszytach swoje wybrane słowa z każdej kategorii
- słowa można też losować w postaci wcześniej wyciętych "fiszek" pogrupowanych na poszczególne kategorie i umieszczone w kilku pojemniczkach, kopertach, woreczkach, pudełeczkach, itp. odpowiadających danej kategorii (Who? When? Where?, itd.)
- uczniowie mogą też pracować w grupach lub parach opracowując jedynie jeden z aspektów opowiadania losując lub świadomie wybierając kategorię:


- uczniowie mogą również napisać w zeszytach/zaznaczyć na karcie pracy po 1-2-3 słowa z każdej kategorii i dedykować taki zestaw słownictwa rówieśnikowi, który będzie miał za zadanie stworzyć historyjkę z tych słów

3. uczniowie po stworzeniu historyjki odczytują swoje wersje bezpośrednio na forum lub opowiadają historyjkę rówieśnikowi w parze, który następnie przedstawi wersję kolegi dla całej klasy

4. kiedy ten etap mamy za sobą, przechodzimy do oglądania
- możemy obejrzeć wszystkie 3 reklamy, a uczniowie będą weryfikować, który z nich odzwierciedlił w swoim opowiadaniu najlepiej to, co faktycznie wydarzyło się na filmie
- możemy wyświetlić tylko jedną reklamę, na której nam zależy i według niej weryfikować wersje uczniów

5. w trakcie oglądania lub po obejrzeniu każdego z filmów uczniowie wykreślają słowa, które kojarzyły się z wydarzeniami z video

6. na zadanie domowe uczniowie piszą streszczenie wybranej reklamy w formie opowiadania tym razem opierając się na faktycznych wydarzeniach, wykorzystując słowa z karty pracy; uczniowie mogą także wcielić się w rolę scenarzystów i utworzyć ciąg dalszy danej historii, przedstawiając losy bohaterów z filmikuZAPRASZAM 
po inne świąteczne pomysły: Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.comBrak komentarzy:

Prześlij komentarz