środa, 28 grudnia 2016

2. NEW YEAR'S RESOLUTIONS humorystycznie

Kolejne odsłona lekcji z postanowieniami noworocznymi w tle to wersja humorystyczna z wykorzystaniem parodii hitu Adele, memów oraz śmiesznych "resolutions", przemycająca poważne zagadnienia językowe takie jak słownictwo, funkcje językowe czy czasowniki modalne w praktycznej formie :)
Na blogu znajdują się jeszcze 2 scenariusze  WERSJA nr 1 i WERSJA nr 3, których elementy można ze sobą dowolnie łączyć i dostosowywać do potrzeb lekcji.

Adele - Hello Parody (Hella Cravings)
Dustin & Genevieve

ETAP I
a. rozpoczynamy, na przykład, od prezentacji przykładowego materiału wizualnego w postaci mema - i taki też może być temat lekcji:


b. zachęcamy uczniów do wyjaśnienia tego, co oznacza termin "New Year's Resolutions", z czym im się kojarzy to zjawisko i zadajemy im dodatkowe pytania, które mogą losować z listy, odrywać z "tear-off ads" lub losować karteczki z zapisanymi na nich pytaniami:
  • Do you make New Year's resolutions?
  • Why do people make New Year's resolutions?
  • How can New Year's resolutions help people?
  • What could be negative consequences of making New Year's resolutions?
  • What are some New Year's resolutions that your friends usually make?
  • Should people make New Year's resolutions?
  • Why do people fail in keeping their resolutions?
  • What could be done to succeed in keeping New Year's resolutions?
  • etc.
ETAP II
a. uczniowie przeprowadzają burzę mózgów tworząc listę najśmieszniejszych postanowień noworocznych
- uczniowie pracują indywidualnie, w parach lub grupach, opracowując jak największą ilość humorystycznie ujętych postanowień
- każdy uczeń/para/grupa wybiera 3 najśmieszniejsze stworzone przez siebie postanowienia i zapisuje je na tablicy
- pozostali uczniowie głosują na najśmieszniejsze, stawiając przy danym pomyśle znak (krzyżyk, kropki, pionowe kreski, itp.)
- uczeń/para/grupa, która zdobędzie najwięcej punktów wygrywa, a wygraną jest to, że ich pomysł posłuży jako baza do kolejnego ćwiczenia :)

b. uczniowie udzielają rady
- uczniowie indywidualnie/w parach/grupach tworzą zbiór rad mających na celu opracowanie planu działania potencjalnej osoby, która podjęłaby się realizacji wcześniej wytypowanego najśmieszniejszego postanowienia
- uczniowie mogą opracować takie rady w formie pisemnej (na przykład mini-poradnika) lub ustnej (na przykład, odgrywając scenkę, w której jedna z osób to "postanawiacz" zwracający się z prośbą o wsparcie, a druga lub pozostałe to osoby, które udzielają wskazówek)
- rady powinny uwzględniać zakazy i nakazy, powinności i ich brak, itp., co stworzy warunki do używania czasowników modalnych (should/shouldn't; must/mustn't/have to/ don't have to; can/can't, itp.), a także zawierać funkcje językowe służące do wyrażania opinii, sugerowania,

c. w ramach dodatkowego zadania, prezentujemy uczniom listę śmiesznych postanowień zaczerpniętych z sieci, np.- uczniowie zapoznają się z treścią; 
- wybierają jeden najciekawszy, ale nie zdradzają który;
- następnie tworzą krótkie zdanie z użyciem czasownika modalnego lub/i funkcji językowych aby stworzyć potencjalną radę/wskazówkę dla osoby chcącej realizować takie postanowienie
- pozostali uczniowie na podstawie rady odgadują o jakie postanowienie mogło chodzić, 
np. uczeń wybiera: "I will grow my hair." -> nie zdradza postanowienia -> tworzy wskzówkę: "You should take some supplements and wash your hair with a black turnip shampoo" -> pozostali uczniowie odgadują, o które postanowienie na liście chodzi

ETAP III
 "Na deser" uczniowie pracują z poniższą parodią:


Adele - Hello Parody (Hella Cravings)
Dustin & Genevieve


PRZYKŁADOWE ZADANIE DLA UCZNIÓW:

- przygotowujemy zestawy złożone z wyciętych okienek z tekstem (tabela w materiale dodatkowym do druku - KLIK)- uczniowie pracują indywidualnie lub w parach w zależności od możliwości naszego ksera

- uczniowie układają tekst piosenki intuicyjnie

- następnie słuchają/oglądają teledysk i weryfikują swoje odpowiedzi

- uczniowie mogą dodatkowo stworzyć słowniczek zawierający wyrazy zaznaczone grubszym drukiem dodając również te, które są nowe, niezrozumiałe, itp.;  uczniowie tłumaczą te słowa, szukają definicji, tworzą zdania pisemnie lub/i ustnie, itp.

- możemy też stworzyć zadanie na uzupełnianie luk w tekście

- po przesłuchaniu i przeanalizowaniu piosenki uczniowie mogą stworzyć listę porad skierowaną do bohaterów teledysku, zawierającą wskazówki jak efektywnie i wytrwale zmieniać swoje nawyki żywieniowe i zdrowotne (podobnie jak w etapie II używając czasowników modalnych czy funkcji językowych)

- taka lista porad może być przedstawiona w formie prezentacji, mini-scenki lub zwrotek pasujących do melodii piosenki (uczniowie wówczas „śpiewająco” przestawią swoje porady), np. w rytm refrenu:

„You should give up fatty fries,

If you don’t, you’re gonna die, ...” 
ETAP IV to zadanie domowe - uczniowie mogą przygotować memy związane z tematem korzystając na przykład z platformy memecenter***

Ciekawy scenariusz na zajęcia dotyczące postanowień noworocznych mojego autorstwa znajdują się też na łamach czasopisma EnglishLand nr 2 - zapraszam na blogi Anny http://english-with-ann.blogspot.com/p/englishland.html
i Eweliny
w celu pobrania gotowych materiałów  i "przepisu" na aktywizujące zajęcia dla maturzystów, którzy będą projektować własne arkusze maturalne do części ustnej egzaminu i dedykować je do rozwiązania rówieśnikom.

Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com

1 komentarz: