wtorek, 27 grudnia 2016

1. NEW YEAR'S RESOLUTIONS statystycznie

Poniżej, proponuję scenariusz lekcji, którą można przeprowadzić w ramach poświątecznych zajęć skupiających się na postanowieniach noworocznych.
Uczniowie będą zgadywali co kryje się za statystykami, sami będą je tworzyć indywidualnie, w parach lub/i grupach przeprowadzając burze mózgów oraz ankiety, które następnie będą analizować, dzięki czemu napotkają sporo okazji do "pogadania" i komunikowania się ze sobą. Na blogu znajdują się jeszcze 2 scenariusze  WERSJA nr 2 i WERSJA nr 3, których elementy można ze sobą dowolnie łączyć i dostosowywać do potrzeb lekcji.ZAPRASZAMPRZYKŁAD 1
1. pokazujemy (wyświetlamy lub piszemy na tablicy) uczniom wybrane liczby, z dowolnych statystycznych źródeł, niekoniecznie zagranicznych; dotyczące dowolnego aspektu postanowień noworocznych  i zachęcamy ich do odgadywania, co stoi za tymi liczbami


Statistic Sources & References, Sources: University of Scranton. Journal of Clinical Psychology
Content Author: Statistic Brain, Date research was conducted: December 11, 2016, New Years Resolution Statistics

2. dajemy uczniom czas do namysłu i dzielenie się pomysłami

3. jeśli nie dają rady nakierowujemy ich na poprawne tory wspominając, że liczby mają związek z Nowym Rokiem, postanowieniami, itp.

4. kiedy wygenerowaliśmy pomysły, zdradzamy uczniom tajemnicę - są to statystyki dotyczące "Length of Resolutions", ale jeszcze trzymamy ich w niepewności, określając zagadnienia - zadaniem uczniów będzie dopasowanie ich do konkretnych liczb   
"Resolution maintained: through first week     past two weeks     past one month     past six months"

5. uczniowie dyskutują, obstawiają, po czym nauczyciel wyjawia statystyczne fakty:Statistic Sources & References, Sources: University of Scranton. Journal of Clinical Psychology
Content Author: Statistic Brain, Date research was conducted: December 11, 2016, New Years Resolution Statistics


PRZYKŁAD 2:

1. pokazujemy uczniom wybrane aspekty:Statistic Sources & References, Sources: University of Scranton. Journal of Clinical Psychology
Content Author: Statistic Brain, Date research was conducted: December 11, 2016, New Years Resolution Statistics

2. uczniowie typują odsetek/podają liczby/itp., wraz z uzasadnieniem

3. po burzy mózgów, demonstrujemy pełne źródło i porównujemy z wcześniejszymi odpowiedziami uczniów:


Statistic Sources & References, Sources: University of Scranton. Journal of Clinical Psychology
Content Author: Statistic Brain, Date research was conducted: December 11, 2016, New Years Resolution Statistics


ABY BARDZIEJ AKTYWIZOWAĆ UCZNIÓW ...

A. DODATKOWO możemy przeprowadzić krótką, szybką sondę wśród uczniów, dotyczącą wybranych zagadnień w postaci zwyczajnego głosowania, skalowania, itp.
1. wybieramy temat, np. "Do you make New Year's Resolutions?", na co odpowiedzią są krótkie "YES/NO", albo poszerzając zakres opcji o "always/usually/sometimes/never"
2. uczniowie piszą odpowiedzi na karteczkach lub podchodzą do tablicy i rysują kreseczki przy jednej z tych dwóch opcji,
3. podliczamy głosy i tworzymy procentowy obraz zjawiska, zachęcając uczniów do krótkiego opisu tego, co "nam wyszło":)

4. świetnie sprawdzi się skalowanie lub układanie w kolejności typowych postanowień noworocznych:
- uczniowie w grupach lub całą klasą ustalają listę najbardziej popularnych postanowień (będę więcej się uczył, będę pomagał rodzicom, zapiszę się na kurs tańca, itp.) lub ogólnych obszarów w jakich ludzie potencjalnie dokonują postanowień (zdrowie, praca, pieniądze, itp.)
- zapisujemy je na tablicy lub w pliku WORD i wyświetlamy na tablicy interaktywnej bądź komputerze
- uczniowie głosują na każdy z aspektów, co oznaczamy kreseczką, kropką, krzyżykiem lub innym dowolnym symbolem tak, aby stworzyć listę klasowych postanowień ułożoną od najbardziej popularnych do tych najmniej
- po podliczeniu głosów i ustaleniu konkretnych statystyk, uczniowie omawiają ustnie lub/i pisemnie wyniki 

B. DLA TECHNOLOGY-FRIENDLY CLASSROOMS lub w trakcie zajęć indywidualnych z dostępem do technologii proponuję wykorzystanie platformy polleverywhere.com, gdzie można stworzyć takie sondaże w przeciągu minuty, a następnie przeprowadzić krótką dyskusję
C. UCZNIOWIE TWORZĄ AUTORSKIE ANKIETY zamieszczając w nich wybrane aspekty i zbierając dane od rówieśników w klasie; następnie analizują wyniki, przedstawiają je w formie ustnej lub/i pisemnej; dane do ankiety mogą być również zebrane w ramach zadania domowego, a sondaż przeprowadzony wśród znajomych spoza klasy lub wśród członków rodziny
np. 
1. prosta ankieta, wykres lub skala zawierająca ogólne pytanie 
"Do you make New Year's Resolutions? oraz przykładowe opcje  
"every year / sometimes / never"

2. ankieta może dotyczyć tego, jak długo dana osobie udaje się wytrwać w postanowieniu

3. ankieta może zawierać popularne postanowienia, ankieter zaznacza przy każdym respondencie, które z postanowień było przez niego realizowane chociaż raz w życiu

4. inne :)

***

Ciekawy scenariusz na zajęcia dotyczące postanowień noworocznych mojego autorstwa znajdują się też na łamach czasopisma EnglishLand nr 2 - zapraszam na blogi Anny http://english-with-ann.blogspot.com/p/englishland.html
i Eweliny
w celu pobrania gotowych materiałów  i "przepisu" na aktywizujące zajęcia dla maturzystów, którzy będą projektować własne arkusze maturalne do części ustnej egzaminu i dedykować je do rozwiązania rówieśnikom.

Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz