poniedziałek, 14 listopada 2016

Kreatywne WYPRACOWANIA egzaminacyjne

Poniższy pomysł sprawdzi się w przypadku ćwiczenia umiejętności pisania krótkich i dłuższych wypowiedzi  postaci listów, maili, ogłoszeń, rozprawek, artykułów i wielu innych typów tekstów przez maturzystów i gimnazjalistów przystępujących do egzaminów państwowych, a także kursantów, których czekają egzaminy certyfikowane. Oczywiście może być również stosowany przez innych uczniów w ramach usprawniania tejże sprawności.


Celem zadania jest:
- zwrócenie uwagi uczniów na uważne odnoszenie się do każdego z punktów polecenia
- kontrolowanie poprawności, logiki i spójności wypowiedzi
- uwrażliwienie uczniów na rozmieszczenie poszczególnych elementów w liście
- wyrobienie nawyku używania odpowiednich funkcji językowych
- kontrolowanie ilości słów

W trakcie wykonywania zadania uczniowie będą mieli również okazje wcielić się w egzaminatorów, analizować, oceniać i udzielać odpowiedzi zwrotnej na stworzone wspólnymi siłami prace. 

ZAPRASZAM


CZĘŚĆ I - zabawna rozgrzewka
Przygotowujemy polecenie do zadania pisemnego w formie tabeli zawierającej większą niż standardowa ilość punktów do zrealizowania. 


Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w parach. Możemy też podzielić uczniów na grupy, w których każdy uczeń otrzyma po jednym pasku z poleceniem. To jak i w jakiej ilości rozdysponujemy wspomniane poniżej paseczki z poleceniami zależy od naszej wizji pracy z uczniami.

Co robimy?
- nie ujawniamy głównego tematu wypracowania, które znajduje się we wstępie do zadania
- tniemy polecenia na paseczki
- wręczamy uczniom paseczki z poleceniami w drodze losowania
- zadaniem uczniów jest odniesienie się do polecenia, wypowiadając się na ten temat pisemnie poniżej polecenia
- kiedy uczniowie wykonają zadanie, zbieramy ich wypowiedzi i układamy w odpowiedniej kolejności


- uczniowie podchodzą do tak stworzonego wypracowania, odczytują i analizują tekst pod kątem logiki i poprawności językowej
- uczeń, który "wstrzelił" się w polecenie i jego wypowiedź była najbardziej logiczna i pasująca do polecenia głównego, jest mistrzem i otrzymuje plusik lub inną formę  nagrody
- uczniowie mogą także korygować błędy jakie pojawiły się w poszczególnych wypowiedziach


CZĘŚĆ II - podaj dalej

Przygotowujemy karty z różnymi poleceniami egzaminacyjnymi w ilości odpowiadającej liczbie uczniów (lub ewentualnie jej połowie kiedy decydujemy się na przeprowadzenie zadania w parach)- uczniowie otrzymują karty pracy zawierające różne polecenia do wypowiedzi pisemnych (jedna karta na jednego ucznia lub ewentualnie na parę)
- uczniowie analizują polecenie i w pierwszej rundzie odnoszą się do jednego, obojętnie którego punktu polecenia- kiedy uczniowie są gotowi, przekazują swoje karty rówieśnikowi obok, tak aby karty wędrowały na przykład zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
- uczniowie, którzy przejęli nowe karty, ponownie wczytują się w polecenie, analizują je, przyglądają się też treściom napisanym przez poprzednika i odnoszą się do jednego niezrealizowanego jeszcze przez poprzednika punktu z polecenia- kiedy są gotowi, ponownie przekazują karty dalej i ponownie uczeń, który otrzymał karty analizuje je i uzupełnia o brakujący punk z polecenia
- po raz czwarty uczniowie przekazują karty dalej i tym razem zadaniem uczniów jest przeanalizowanie całego wypracowania, i ewentualne uzupełnienie braków w postaci brakujących informacji sugerowanych w poleceniu lub kontrola "layoutu" listu; jeśli brakuje zwrotów otwierających i zamykających list również należy to skorygować


- po raz piąty i ostatni uczniowie wymieniają się kartami i tym razem uczeń analizuje całą wypowiedź pisemną, wciela się w rolę egzaminatora i ocenia pracę; może to zrobić ustnie uwzględniając uwagi odnośnie błędów, układu, spójności, logiki, poziom komunikatywności tekstu i innych aspektów na jakich nam zależy- a na deser uczniowie otrzymują jedno lub dwa polecenia, których wcześniej nie wykonywali :D


Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com

Więcej kreatywnych pomysłów na pisanie znajduje się tutaj:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz