sobota, 22 października 2016

Analogowy wujek GOOGLE cz. I - składnia

Szyk zdań, a w szczególności tworzenie pytań w języku angielskim, stwarza nie jednemu uczniowi sporo trudności. Poniżej proponuję ćwiczenia inspirowane motywem wyszukiwarki Google, w której każdorazowo po wpisaniu kolejnego słowa, treść zapytania się zmienia.  Pomysł powinien wspomóc tych, którzy są zdezorientowani składnią zdań, ale nie tylko.

Poniższe ćwiczenie można stosować kiedy:

a. chcemy utrwalić tworzenie pytań w danym czasie
b. chcemy utrwalić tworzenie pytań w kilku określonych czasach
c. chcemy wprowadzić ogólne ćwiczenie rozgrzewkowe dotyczące tworzenia pytań w różnorodnych czasach i odnośnie różnorodnych zagadnień
d. chcemy poćwiczyć dowolne zdania (przeczące, pytające, twierdzące) z użyciem dowolnej struktury gramatycznej, leksykalnej; sprawdzi się też w przypadku funkcji językowych 
e. chcemy stworzyć z uczniami pytania tematyczne, na które następnie odpowiedzą w ramach "speaking task" 

ZAPRASZAM


Przed jego przeprowadzeniem zadania powtarzamy w dowolny sposób docelowe zagadnienia jakie będziemy chcieli utrwalić za pomocą tego pomysłu.

ZADANIE INDYWIDUALNE

1. każdy uczeń otrzymuje swoją kartę pracy  (link do materiału  WORD/ PDF )

 https://drive.google.com/file/d/0Bx6xSe9o2ZEHbmRxUkFYZWYzVXM/view?usp=sharing

2. nauczyciel dyktuje wcześniej przygotowane zdania po jednym słowie, a uczniowie zapisują je naśladując funkcje wyszukiwarki Google, w której każde kolejne słowo wpisywane na pasku modyfikuje z leksza przekaz i funkcje zdania:

- nauczyciel przygotowuje sobie listę kilku pytań w określonym czasie, w dowolnych czasach gramatycznych (w zależności jakie mamy cele lekcji) lub też nakierowane na jakiś zakres tematyczny, np. "Dom", "Rodzina", "Praca", itp.

np.
CZAS PAST SIMPLE
* Where did you lost your money?
* Did she accept your invitation?
* Why did you move to that city?

- nauczyciel przy pierwszym podejściu wypowiada pierwsze słowo lub więcej początkowych słów pytania, np. "Where ... ?", a zadaniem uczniów jest napisanie tego słowa/tych słów i dodanie ciągu dalszego, tworząc pełne pytanie w pierwszym pasku wyszukiwarki

- następnie nauczyciel dodaje kolejne słowo docelowego zdania: "Where did ... ?",  a uczniowie weryfikują swoją pierwszą opcję, zapisują dwa słowa podane przez nauczyciela w drugim pasku i ponownie dokańczają zdanie sugerując się podanymi słowami

- nauczyciel kontynuuje i ponownie dodaje kolejne słowo: "Where did you ... ?,  a uczniowie zapisują swoją dokończoną wersję w pasku nr 3

- i tak dalej

- kiedy nauczyciel wyjawi pełne zdanie, uczniowi dzielą się swoimi wersjami

- jeśli pytania były spersonalizowane lub pełniły jednocześnie funkcję pytań rozgrzewkowychwprowadzających temat, uczniowie dodatkowo prowadzą dyskusję, odpowiadają na te pytania, itp.


ZADANIE GRUPOWE

1. uczniowie mogą pracować całą klasą (w przypadku mniej licznych klas) lub w grupach (w przypadku liczniejszych klas)

2. zaopatrujemy klasę/każdą grupę w jeden egzemplarz karty pracy:
3. określamy zakres materiału gramatycznego, na jakim będzie skupiało się ćwiczenie

4. uczeń A przejmuje kartę i rozpoczyna tworzenie pytań, z tym, że ma prawo do napisania tylko jednego słowa, które rozpocznie zdanie - czyli może to być określony operator (jeśli skupiamy się na konkretnym czasie lub np. zestawieniu 2 czasów), dowolny operator lub też zaimek pytający z serii "wh- words", przez co o operator będzie martwił się uczeń B, który przejmie kartę
np. "Where ... ?"

5. uczeń B przejmuje kartę i dopisuje jedno słowo, które będzie logiczną i poprawną gramatycznie kontynuacją powstającego właśnie pytania

np. "Where have ... ?"

6. kolejni uczniowie przejmują kartę i dopisują po jednym słowie, mając na celu stworzenie pełnowartościowego, poprawnego pytania w jednym "oknie wyszukiwarki" - okien jest sporo, więc po zakończeniu tworzenia jednego pytania, kolejny uczeń, który przejmuje kartę rozpoczyna tworzenie kolejnego pytania

7. jeśli ćwiczenie odbywa się w grupach, można wdrożyć element konkurencji i określić ilość zdań jaka ma być stworzona lub określić limit czasowy, w jakim należy się zmieścić; grupa, która w przeciągu określonego czasu stworzy najwięcej poprawnych zdań wygrywa

8. jeśli któryś z uczniów w zauważył błąd poprzednika wówczas skreśla słowo lub dokonuje odpowiedniej korekty

UWAGI DODATKOWE:
- warto zachęcić uczniów, aby tworzone przez nich pytania były tak "manipulowane", aby dotyczyły życia codziennego; ich samych; tego co dzieje się obecnie na świecie; tego co dzieje się w ich klasie, poza szkołą, itp.; w ten sposób będzie 

- pytania mogą też przypominać te rodem z wyszukiwarki Google (oczywiście uprzedzając uczniów, żeby nie przekraczali pewnych granic), np. "Is a dolphin a fish?" 

Tego typu pytania posłużą później do przeprowadzenia kolejnego ćwiczenia, w którym uczniowie będą losować je w postaci pociętej na paseczki i udzielać na nie pełnych odpowiedzi, pisemnie lub ustnie. Będzie można zweryfikować je też za pomocą prawdziwej wyszukiwarki Google i porównać odpowiedzi :)

Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz