czwartek, 1 września 2016

8. BTS ideas - WIZUALNE historyjki


Obok takich grafik nie można przejść obojętnie. Dlatego też postanowiłam wykorzystać kolejne dzieła Angeliki Skotnickiej w powakacyjnym pomyśle z serii "Back To Schoo Ideas". Koncepcja ma na celu zachęcenie uczniów do
- pracy w parach lub grupach
- tworzenia autorskich wakacyjnych opowiadań
- utrwalania czasów przeszłych (lub też innych struktur gramatycznych) 
- ustnego i pisemnego relacjonowania wydarzeń

Grafiki pochodzą z bloga Angeliki: Wallstreet Blog
i w pełnowymiarowej wersji znajdują się pod następującymi linkami:


Jak je wykorzystać?OPCJA 1
1. uczniowie pracują w parach
2. każda para otrzymuje szablon z wakacyjnymi czynnościami
3. uczniowie wycinają wszystkie obrazki
4. każdy uczeń w parze losuje określoną ilość obrazków, na przykład 5 i kładzie przed sobą

5. zadaniem każdego ucznia w parze jest ułożenie wakacyjnej historyjki wykorzystując wszystkie wylosowane obrazki, na następujących zasadach:
a. uczeń A ustnie opowiada o wakacyjnych wydarzeniach wplatając w wypowiedź czynności z wylosowanych przez siebie obrazków, a uczeń B uważnie słucha i ustawia obrazki ucznia A w kolejności zgodnej z opowiadaniem
b.uczniowie zamieniają się rolami
c. jako podsumowanie uczeń A przedstawia na forum wydarzenia z opowiadania ucznia B, a uczeń B przedstawia streszczenie opowiadania ucznia A, co może odbywać się

*możemy dostosowywać wykorzystywane w opowiadaniach struktury w zależności od celów lekcji – pomysł sprawdzi się właściwie w utrwalaniu wszystkich czasów czy struktur gramatycznych

OPCJA 2
W tworzeniu historyjek uczniowie mogą też skorzystać z gotowych fiszek z czasownikami w czasie przeszłym oraz łączników zdania i przygotować wakacyjny plakat:- uczniowie pracują w parach lub grupach
- każda para lub grupa posiada arkusz karty z obrazkami i arkusz ze słowami
- uczniowie wspólnie tworzą wakacyjne opowiadanie układając co najmniej 12 obrazków w kolejności zgodnymi z wydarzeniami w historyjce, dopasowują do tych wydarzeń odpowiednie czasowniki, a w odpowiednich momentach umieszczają łączniki, po czym naklejają wszystko na duży arkusz papieru tworząc plakat, ozdabiając go dodatkowo według uznania- następnie na forum klasy przedstawiają ustnie przebieg wakacyjnych wydarzeń lub piszą opowiadanie na podstawie wcześniej stworzonej „ściągi”

Przy okazji zamieszczam link do materiałów pochodzących z bloga Anny Popławskiej​, w których możecie zobaczyć Angelikę Skotnicką​ w akcji jak opowiada o notatkach wizualnych i ich niesamowitym potencjale edukacyjnym:

http://www.annapoplawska.pl/blog/notatki-wizualne-by-angelika-skotnickaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz