poniedziałek, 29 sierpnia 2016

WIELOJĘZYCZNE ETYKIETY

Co wspólnego mają ze sobą następujące obiekty? 


Odpowiedź Kreatywnego Nauczania Języków Obcych brzmi: 
stanowią źródło "authentic materials" dostępnych praktycznie dla każdego.Treści z etykiet produktów spożywczych, kosmetyków oraz instrukcje obsługi to kopalnia przydatnych słów i struktur.

Dlatego też, można wykorzystać je w celu:
a. poszerzenia zasobu słownictwa i wyjście poza podręcznikowe leksykalne propozycje
b. uwrażliwienia uczniów na podobieństwa i różnice między językiem rodzimym i obcym lub dwoma obcymi poprzez analizowanie słów, struktur i  kontekstu ich użycia 
c. zwrócenia uwagi na pułapki "kalkowania" języka, z czym można się spotkać na przykład w przypadku wykorzystywania translatorów internetowych.

Jak to zrobić?
O skuteczności poniższego podejścia przekonałam się jakiś czas temu, kiedy będąc w niemieckim Rossmannie szukałam szamponu i odżywki do włosów. Niestety, nie znałam wówczas języka dostatecznie na tyle, aby zrozumieć opisy poszczególnych produktów ("trockenes Haar"? Was ist das? :) ) Na szczęście na niektórych etykietach widniały również opisy w języku angielskim, co wykorzystałam w zrozumieniu niemieckojęzycznej wersji. Bardzo spodobało mi się to analizowanie dwujęzycznych tekstów, tym bardziej, że po niedługim czasie zauważyłam jak efektywnie wpłynęło to na poszerzanie mojego zasobu słownictwa z języka niemieckiego.  Dlatego też postanowiłam przenieść ten motyw na moich uczniów i ubrać go w przystępny dla nich sposób.

Z poniższej propozycji mogą skorzystać uczniowie, którzy "chcą więcej". Można również wykorzystać ten motyw do szerzej zakrojonej pracy projektowej, albo drożyć jako stały element pracy w ramach "rutynowego" podejścia w nauczaniu żywego, praktycznego języka spoza podręczników lekcyjnych.


CO ROBIMY?
1. uczniowie wybierają źródło słownictwa; może być to słownictwo tematyczne, np. "jedzenie" lub ogólne, zaczerpnięte z etykiet różnych produktów


2. uczniowie zaopatrują się w zeszyt lub kartkę papieru


3. uczniowie  wymyślają tytuł słownika, np. "My practical English dictionary" i projektują jego zawartość, przyklejając do zeszytu lub na kartkę wybrane materiały 


4. uczniowie pracują z kompatybilnymi tekstami
- mogą do tego wykorzystać znajomość drugiego języka obcego lub większej ilości języków obcych (spora cześć uczniów zna na przykład język niemiecki) i wówczas korzystać z produktów opisanych w innych językach
- etykiety oczywiście mogą być opisane w języku angielskim i polskim

JAK PRACOWAĆ Z TAKIM SŁOWNICZKIEM?
- uczniowie zaznaczają słowa, które są kompatybilne w obu językach, tworząc poniżej słownik z analogicznymi wyrażeniami, ewentualnie dodając przykładowe zdania lub wspomagając ich zrozumienie w inny dogodny sposób

- uczniowie zaznaczają słowa, które nie zostały przetłumaczone wprost lub zostały ujęte w specyficzny dla danego języka sposób, przepisując je i dzieląc na dwie osobne listy słów, tj. te tłumaczone z języka rodzimego na obcy, i te z języka obcego na język rodzimy, co wskaże na różnice w znaczeniu poszczególnych słów wykorzystanych do przekazania tej samej treści

- uczniowie oczywiście pracują aktywnie ze słownikiem, analizując znaczenia słów, kontekst ich użycia i kolokacje
Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz