sobota, 27 sierpnia 2016

5. BTS ideas - piłeczka do zadań specjalnych

O wykorzystaniu piłeczki pisałam już dość obszernie tutaj. Proponowałam wówczas użycie jej nie tylko do znanych nam ćwiczeń utrwalających słownictwo, ale także do opisu ilustracji, czytania, streszczania wypowiedzi czy opowiadania.


Tym razem motyw przyda się na początku roku w omawianiu tematyki wakacyjnej lub w integrowaniu grupy nowych uczniów, a nawet już tych, którzy znają się już jak "łyse konie".
SPERSONALIZOWANY ICE-BREAKER
1. przygotowujemy zestaw pytań typu "personal questions" lub "holiday questions"


2. wycinamy i umieszczamy w jakimś pojemniku lub wprowadzamy w formie "tear-off ads"
3. nauczyciel lub uczeń losuje i odczytuje pytanie
4. zadaniem uczniów jest rzucanie piłeczki do dowolnego rówieśnika i odpowiadanie na pytanie słowo po słowie, w następujący sposób:

PYTANIA INTEGRACYJNE: What's your favourite colour?

uczeń A: My ...
uczeń B: ... favourite...
uczeń C: ... colour ...
uczeń D: ... is ...
uczeń E: ... BROWN.

PYTANIE WAKACYJNE: Where did you go on holidays?

uczeń A: I...
uczeń B: ... went...
uczeń C: ... to...
uczeń D: ... Wrocław.

5. w takim układzie ostatni uczeń łapiący piłkę udzieli faktycznej odpowiedzi na zadane pytanie jednocześnie informując o sobie
6. następnie kontynuujemy procedurę losując nowe pytanie i rozpoczynając od dowolnego ucznia lub ucznia na którym zakończyła się poprzednia runda

* nie musimy koniecznie zatrzymywać się na odpowiedzi jednego ucznia - możemy kontynuować zadanie i zachęcać uczniów do rzucania piłeczki kolejnym uczniom, którzy dopowiadają swoją informację:

What's your favourite colour?

uczeń A: My ...
uczeń B: ... favourite...
uczeń C: ... colour ...
uczeń D: ... is ...
uczeń E: ... BROWN ...
uczeń F: ... RED ...
uczeń G: ... YELLOW ...

* możemy też zastosować drill, w którym uczeń na którego przypada ostatnie słowo tworzące pełnowartościowe zdanie, powtarza od początku to zdanie:

What's your favourite colour?

uczeń A: My ...
uczeń B: ... favourite...
uczeń C: ... colour ...
uczeń D: ... is ...
uczeń E: My favourite colour is BROWN.

i ewentualnie zachęcać np. 3 kolejne osoby do odpowiedzi pełnym zdaniem:
uczeń F: My favourite colour is RED. 
uczeń G: My favourite colour is YELLOW.
uczeń H: My favourite colour is BLACK.

* motyw dotyczący losowania pytań możemy pominąć w bardziej wprawnych językowo grupach - uczniowie wówczas sami mogą wymyślać pytania i zadawać je w podobny sposób, rzucając do siebie piłeczkę i odpowiadając na pytanie; w tym wypadku rodzaj pytania zależy od kreatywności ucznia, gdyż uczeń A wypowiadając słowo "What" może mieć na myśli inną treść niż uczeń, który będzie tworzył ciąg dalszy:

uczeń A: What...
uczeń B: ... is...
uczeń C: ... your...
uczeń D: ... favourite...
uczeń E: ... colour?
uczeń F: My ..
uczeń G: ... favourite ..
uczeń H: ... colour ...

i tak dalej

* w powyższy sposób możemy przemycić każdego rodzaju pytania; jak widać ćwiczenie wspomoże tworzenie pytań, uwrażliwi uczniów na poprawny szyk zdania pytającego i oznajmującego, w zależności od konstrukcji na jakich chcemy się skupić

NIESPERSONALIZOWANY ICE-BREAKER
Jeśli z jakiś powodów chcemy uniknąć personalizacji zadania dotyczącego wakacji, możemy przeprowadzić ćwiczenie z piłeczką inaczej:

1. przedstawiamy uczniom dowolną grafikę lub film video związany z tematyką, na przykład:
ZDJĘCIA

VIDEO
2. zachęcamy uczniów do opisywania ilustracji lub zdjęć wspólnymi siłami, co będzie polegało na rzucaniu piłeczki do dowolnego ucznia i jednoczesne dodawanie po jednym słowie/części zdania/całego zdania/jednego długiego niekończącego się zdania związanego z materiałem stymulującym:

przykład 1
uczeń A: In...
uczeń B: ... the ...
uczeń C: ... photo...
uczeń D: ... we...
uczeń E: ... can ...
uczeń F: ... see ...
uczeń G: ... a ...
uczeń H: ... woman...
uczeń I: ... who ...

przykład 2
uczeń A: In the photo ...
uczeń B: ... we can see...
uczeń C: ... a woman who...
uczeń D: ... is walking ...

przykład 3
uczeń A: In the photo I can see a woman.
uczeń B: The woman is wearing a yellow jacket.
uczeń C: I think she is cold.
uczeń D: She must be exhausted because she's been walking for a long time.


Jeśli wykorzystujesz pomysły i materiały z niniejszego bloga na szkoleniach, które prowadzisz; na stronie Facebookowej swojej szkoły językowej; publikując ich adaptacje na łamach swojego fanpage'a; oraz w każdej innej formie, zadbaj o to, aby podać źródło w postaci: neuroteaching.blogspot.com
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz