wtorek, 30 sierpnia 2016

7. BTS ideas - AUTORSKIE IKONKI

Jakiś czas temu poruszałam temat ikonek, które mają w sobie niewyczerpalny potencjał komunikacyjny. Tym razem można wykorzystać motyw w ćwiczeniach integracyjnych przeprowadzanych na początku roku szkolnego, zachęcając uczniów do projektowania autorskich symboli opisujących ich sylwetki.


6. BTS ideas - BALONOWE lodołamacze

Poniższa propozycja do 6. pomysł z serii początkoworocznych lodołamaczy, integrujących nowe grupy uczniów. Powinna sprawdzić się także wśród uczniów, którzy się już znają. Zachęcam do współudziału także nauczycieli ;)


Inspiracją do tego pomysłu była propozycja zaprezentowana przez  Annę Popławską, która wraz z Małgorzatą Mansoor w trakcie wrocławskiego Spice up, zachęcała do używania balonów w motywowaniu uczniów do pisania. Ja postanowiłam skorzystać z balonowej przestrzeni do zaangażowania uczniów w przeprowadzanie ćwiczeń komunikacyjnych w następujących wariantach.

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

REAGOWANIE JĘZYKOWE w chmurach

Już od dłuższego czasu w celu sprawdzenia umiejętności językowych uczniów zaczęłam rezygnować z typowych zadań testowych, które w mojej ocenie stanowią niedostateczny "materiał dowodowy" ukazujący faktyczny stan wiedzy. Bardziej zależy mi na tym, jak uczniowie wykorzystują dotychczasową wiedzę w rozwiązywaniu różnych zadań, które im przygotowuję i które wymagają czegoś więcej niż zaznaczenia jednej z 4 odpowiedzi a, b, c lud d.  

Na moim blogu można znaleźć mnóstwo propozycji pełniących funkcję takich ukrytych narzędzi weryfikujących nabyte umiejętności, zachęcające uczniów do myślenia i tworzenia, a nie odtwarzania. W miarę możliwości zastępuję nim całkowicie lub uzupełniam tradycyjne testowanie.

Jakiś czas temu korzystałam z chmurek, żeby nadać podręcznikowym i pozapodręcznikowym ilustracjom bardziej interaktywny charakter 
(link: interaktywne ilustracje).  
Tym razem  proponuję wykorzystać chmurki magnetyczne lub chmurki zalaminowane w celu zweryfikowania umiejętności reagowania językowego oraz wiedzy gramatyczno-leksykalnej. Propozycja jest uniwersalna i również sprawdzi się w utrwalaniu funkcji językowych oraz innych struktur, a przy okazji zmotywuje uczniów do tworzenia opowiadań lub dialogów w formie ustnej lub/i pisemnej.WIELOJĘZYCZNE ETYKIETY

Co wspólnego mają ze sobą następujące obiekty? 


Odpowiedź Kreatywnego Nauczania Języków Obcych brzmi: 
stanowią źródło "authentic materials" dostępnych praktycznie dla każdego.Treści z etykiet produktów spożywczych, kosmetyków oraz instrukcje obsługi to kopalnia przydatnych słów i struktur.

Dlatego też, można wykorzystać je w celu:
a. poszerzenia zasobu słownictwa i wyjście poza podręcznikowe leksykalne propozycje
b. uwrażliwienia uczniów na podobieństwa i różnice między językiem rodzimym i obcym lub dwoma obcymi poprzez analizowanie słów, struktur i  kontekstu ich użycia 
c. zwrócenia uwagi na pułapki "kalkowania" języka, z czym można się spotkać na przykład w przypadku wykorzystywania translatorów internetowych.

Jak to zrobić?


sobota, 27 sierpnia 2016

5. BTS ideas - piłeczka do zadań specjalnych

O wykorzystaniu piłeczki pisałam już dość obszernie tutaj. Proponowałam wówczas użycie jej nie tylko do znanych nam ćwiczeń utrwalających słownictwo, ale także do opisu ilustracji, czytania, streszczania wypowiedzi czy opowiadania.


Tym razem motyw przyda się na początku roku w omawianiu tematyki wakacyjnej lub w integrowaniu grupy nowych uczniów, a nawet już tych, którzy znają się już jak "łyse konie".

piątek, 26 sierpnia 2016

4. BTS ideas - Facebookowe posty


Jak już kiedyś wspominałam tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, motyw Facebookowych okienek przeniesiony do świata realnego, sprawdza się w każdych lekcyjnych warunkach i lekcyjnych celach.

Tym razem papierowy Facebook opanuje pierwsze wrześniowe zajęcia i wspomoże uczniów w przestawieniu się na tryb lekcyjny ;)


ZAPRASZAM


wtorek, 23 sierpnia 2016

2. BTS ideas - ROLKA DO KAS FISKALNYCH

Drugim pomysłem z serii Back To School Ideas  jest pomysł na użycie rolki z kas fiskalnych do przeprowadzenia "icebreaker'ów", które podobnie jak w przypadku prezentowanej wcześniej włóczki:
1. wspomogą nowych, nieznających się uczniów w nawiązaniu pierwszych kontaktów i poznania się nawzajem oraz pomogą nauczycielowi we wstępnej analizie umiejętności językowych nowych podopiecznych
2. urozmaicą przeprowadzenie ze stałymi, znanymi nam grupami szablonowego "How did you spend your holidays"
i przy okazji wspomogą przypomnienie słownictwa, zachęcą do pisania i mówienia 


1. BTS ideas - SZTUCZKI z WŁÓCZKI

Pierwszym pomysłem z cyklu Back To School Ideas będzie  rozgrzewkowe ćwiczenie z włóczką w tle.


Na blogu pojawił się już wpis o wykorzystaniu kłębka włóczki wykorzystanego do przeprowadzania przeróżnych ćwiczeń z zakresu konwersacji, słownictwa, gramatyki i czytania.

Tym razem proponuję wykorzystać taki motek do przeprowadzenia "ice-breaker'ów" wspomagających integrację nowych grup uczniów lub też urozmaicania powakacyjnego "How did you spend your holidays?", dlatego też podzielę wpis na dwa segmenty. 
Zachęcam też nauczycieli to wzięcia udziału w zadaniu:) 


COACHTRAKT - ujarzmianie kontraktu cz. III


Odkąd zaczęłam pracę w zawodzie nie wyobrażałam sobie rozpoczęcia współpracy z nowymi uczniami, nie poznając ich. Zawsze poświęcałam początkowe lekcje na zapoznanie się z ich oczekiwaniami, preferencjami, doświadczeniami związanym z nauką języka, ogólnym stosunkiem do uczenia się języka obcego, itp., co wspomagało mnie w planowaniu dalszej współpracy. Robiłam to zawsze wykorzystując przeróżne materiały wizualne w postaci ilustracji, zdjęć, krótkich video, co generowało liczne argumenty do dyskusji i zadań. Projektowałam też ankiety lub inne narzędzia dzięki którym poznawałam lepiej uczniów. W ten sposób uzyskiwałam ważną dla mnie informację zwrotną, którą brałam pod uwagę przygotowując się do pracy z danym uczniem czy grupą uczniów. Tym razem postanowiłam, że wprowadzę coś dodatkowego – wariację na temat kontraktu opierającą się na coachingowym modelu GROW, którą zastosuję wśród starszych uczniów. Odpowiednio zaadaptowana może też być wdrożona wśród uczniów młodszych. Nazwałam go roboczo "coachtrakt", ale nie chcę nadużywać w tym przypadku nazwy "coaching" ze względu na to, że jedynie inspiruję się jego elementami, które są najbliższe mojemu stylowi nauczania oraz wydają mi się przydatne w codziennej pracy.

czwartek, 18 sierpnia 2016

KONTRAKTOWA LEKCJA - ujarzmianie kontraktu cz. II


Jeśli zdecydowaliśmy się na wdrożenie koncepcji kontraktu klasowego, warto pomyśleć nad formą i sposobem jego wprowadzenia. Poprzednio proponowałam mniej formalne podejście skierowane do dzieci młodszych i młodzieży, wykorzystujące motywy graficzne. Natomiast w poniższym wpisie zaprezentuję bardziej formalną opcję, która sprawdzi się w każdej grupie wiekowej i może być zastosowana zarówno w "kontraktowaniu" licznych grup uczniów jak i indywidualnych. Zachęcam także do przeprowadzania "kontraktowej" lekcji w języku obcym - całościowo lub częściowo, dostosowując jej elementy do umiejętności uczniów.

ROZGRZEWKA


1. Prezentujemy uczniom ilustracje lub video nawiązujące do 
a. jednej sytuacji, pozytywnej lub negatywnejKONTRAKT - z czym i jak to się je

1.

Jest to narzędzie stworzone wspólnie z uczniami w celu stworzenia optymalnych warunków do uczenia się i nauczania panujących we wspólnie stworzonym środowisku klasowym, dodatkowo uzupełniające inne odgórne i bardziej formalne rozporządzenia określające obowiązki, prawa ucznia i nauczyciela i konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania.
* powinien uwzględniać oczekiwania zarówno uczniów, jak i nauczyciela odnośnie realizacji wspólnie ustalonych działań
* odnosi się do aspektów związanych ze współpracą w obrębie danej grupy, z jej członkami i dotyczy spraw "mniejszego kalibru" - od poważnych kwestii są odpowiednie rozporządzenia prawne takie jak statut szkoły, regulaminy, systemy oceniania, itp.
* powinien być "żywy" i "obecny" - warto odwoływać się do jego postanowień za każdym razem jeśli zauważymy zarówno te pozytywne jak i te negatywne zachowania w nim wspomniane
* może dotyczyć całokształtu współpracy uwzględniając takie aspekty,  jak zachowanie, aktywność na zajęciach, przygotowanie do lekcji, atmosfera, traktowanie, komunikowanie się, itp.,
albo jednego najbardziej problemowego, na przykład, kiedy zauważymy, że uczniowie są notorycznie nieprzygotowani do zajęć
*  niekoniecznie trzeba wprowadzać na samym początku roku - można wdrożyć ten pomysł wtedy, kiedy zajdzie taka konieczność
* można zawierać na dłuży okres np. całego roku lub krócej, na okres przeprowadzania jakiegoś projektu
* może być skierowany nie tylko do całej klasy czy grupy uczniów, ale także do indywidualnego ucznia
* przeprowadzić można zarówno w szkołach państwowych jak i prywatnych,a nawet jeśli prowadzicie zajęcia indywidualne
* można zawrzeć nawet ze samym sobą, o czym wspomnę również w jednym z kilku planowanych postów
* warto nadać takiemu "porozumieniu" otwarty charakter i pozostawić możliwość modyfikowania starych i dodawania nowych ważnych postulatów, co będzie odbywało się również za wspólną zgodą
- może dojść do takiej sytuacji, w której okaże się, że któreś ze zobowiązań uczniów lub nauczyciela niekoniecznie sprawdza się w praktyce, nie przynosi oczekiwanych efektów lub wymaga modyfikacji
- jeśli, na przykład, zatwierdziliśmy zakaz korzystania z iPhonów na zajęciach, a akurat nauczyciel jest po świetnym szkoleniu i chciałby wykorzystać nowoczesne technologie na zajęciach, lub uczniowie sami sugerują takie podejście, warto skorzystać z opcji aktualizacji postanowień kontraktu

2.
 


Wydaje mi się, że forma kontraktu może być dowolna, tj. dostosowana do preferencji i wieku uczniów. Warto przedyskutować tą kwestię wspólnie. Może to być bardzo poważne wydanie w postaci regulaminu napisanego formalnym językiem, z symbolami rodem z kodeksów karnych, lub też lżejsza postać, na przykład jako grupowa praca plastyczna. Gotowe zobowiązania mogą znaleźć się na gazetce ściennej albo jako kopia wklejona w zeszycie każdego ucznia. Ważne jest to, aby był skuteczny, poważnie traktowany przez wszystkie strony i zawsze dostępny do wglądu.

3. 


Metody jego tworzenia, podobnie jak forma mogą być różnorodne.

 (linki do postów z praktycznymi wskazówkami i ćwiczeniami 
dotyczącymi sposobów wprowadzania kontraktu
pojawią się tu niebawem)

4.

 

Jak w każdego rodzaju umowie, trzeba zawrzeć w niej także konsekwencje jej nieprzestrzegania, o czym wspominam w osobnym poście. Niemniej jednak ważną rzeczą jest to, aby skupiać się nie tylko na negatywnych skutkach łamania wspólnie ustalonych wcześniej zasady, ale przede wszystkim wzmacniać, kształtować i wykorzystać zachowania uczniów, którzy przykładnie i odpowiedzialnie wywiązują się z podjętych zobowiązań. Dlatego też warto odwoływać się do postanowień kontraktu zarówno w przypadku ich przestrzegania jak i łamania, jasno określając, który z jego punktów został zrealizowany lub złamany, wskazując jednocześnie pozytywne czy negatywne skutki takich działań.

Więcej na ten temat napisałam tutaj:Ogólnie rzecz biorąc, taki rodzaj zobowiązania powinien znacznie wspomóc nauczyciela i uczniów, regulując i ułatwiając znacznie ich współpracę.


5.

- mądrze wykorzystany, stwarza możliwość wzmacniania tego, co pozytywne, i wygaszania tego, co negatywne
- uczeń czuje się ważny, gdyż ma możliwość jawnego wpływu na to, jak przebiegnie współpraca, przez co o wiele bardziej będzie szanował postanowienia tak stworzonego zobowiązania, niż szablonowe bezrefleksyjne listy zakazów czy nakazów narzuconych odgórnie, kojarzące się z karą i stresem
- nauczyciel pozna faktyczne oczekiwania uczniów (nie raz tak jest i każdy to musi przyznać, że jako nauczyciele z góry coś zakładami, coś nam się wydaje, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest – cele i oczekiwania naszych uczniów różnią się od naszych wyobrażeń czy niekoniecznie zgodnych z rzeczywistością przekonań)
- zwiększa się zaufanie do nauczyciela i relacja z nim staje się bardziej partnerska;
- nauczyciel w oczach uczniów stanie się autentycznie zainteresowany ich zdaniem, ich możliwościami i oczekiwaniami
- uczniowie poznają wagę swojego podpisu, swoich zobowiązań, uczą się odpowiedzialności i sprawczości indywidualnej jak i grupowej; nauczyciel także czuje, że ma wpływ na przebieg i kierunek współpracy z uczniami, co dodatkowo motywuje obie strony, które jeszcze bardziej angażują się w tą współpracę
- uczy odpowiedzialności, autorefleksji, wyciągania wniosków z zachowań innych i empatii Ciekawa jestem czy ktoś z Was stosował już metodę kontraktu klasowego lub indywidualnego. Jeśli tak, to jak Wam to wyszło? Czy przyniosło oczekiwane efekty? Jeśli nie, to dlaczego i czy zamierzacie to zrobić w najbliższym lub dalszym czasie? :)