czwartek, 3 marca 2016

VOCABULARY DETECTIVES z latarką

VOCABULARY DETECTIVES to pomysł, który podobnie jak w przypadku ledowych lampeczek dotykowych, wykorzystuje motyw oświetlania, ale tym razem w postaci latarki. Za pomocą latarek uczniowie będą szukać słownictwa lub ilustracji, wcielając się w "leksykalnych detektywów". Zadanie powinno sprawdzić się w każdej grupie wiekowej. Zadanie ma na celu utrwalanie słownictwa, pisowni i wymowy, a także tworzenie dłuższych wypowiedzi.ZAPRASZAM
PROCEDURA

1. przygotowujemy słownictwo w postaci "word cards" lub "picture cards"


2. źródłem słownictwa może być też jakiś tekst lub plakat wiszący w sali, albo czytanka wyświetlana na tablicy interaktywnej lub rzutniku - wówczas możemy użyć laserowego wskaźnika
3. gasimy w sali światło lub zasłaniamy okna
4. zadaniem uczniów jest odszukanie słów/ilustracji, o których mówi nauczyciel lub inny uczeń, za pomocą świecącej latarki i zatrzymanie się na docelowym słowieMODYFIKACJE

a. w jednym miejscu umieszczamy zbiór ilustracji, a w innym zbiór kompatybilnych kart ze słownictwem; zadaniem uczniów jest wskazanie latarką słowa i pasującego do niego obrazka, lub na odwrót
b. dla starszych, bardziej zaawansowanych: 
na postawie rozwieszonych źródeł słownictwa, uczeń podświetla wybrane wyrazy tworząc z nich zdania, modyfikując odpowiednio wypowiedź, aby była poprawna gramatycznie, np. jak tutaj w przykładzie, uczniowie mieli za zadanie wskazać czynność, zapytać kolegę/koleżankę  o pory wykonywania poszczególnych czynności:

"What time do you get up?"
"I get up at 7 a.m."
    c. uczniowie tworzą zdania w określonej strukturze gramatycznej z rozsypanki słów podświetlając wyrazy w odpowiedniej kolejności i czytając je na głos:

d. uczniowie dobierają się w pary:
- uczeń A podświetla wybrane słowo/obrazek
- uczeń B czyta je na głos/nazywa ilustracje, układa zdanie z tym słowem, itp

 e. uczniowie w parach tworzą dłuższe wypowiedzi z docelowym słownictwem, np. w przypadku owoców:
Do you like ...?
Yes, I do. 
No, I don't.

f. aby utrwalić jakiś czas lub strukturę gramatyczną w zdaniu możemy przygotować  karty w postaci rozsypanych części zdań i rozłożyć na stole, nauczyciel lub uczniowie układają zdania po polsku biorąc pod uwagę słownictwo z kart; para uczniów współpracuje razem - uczeń A oświetla odpowiednie karty w odpowiedniej kolejności, a uczeń B zbiera je i układa pełne zdania poniżej; pozostali czekając na swoją kolej bacznie śledzą ruchy uczniów wykonujących zadanie, wspomagają i korygują ewentualne potknięcia; uczniowie mogą dodatkowo zapisywać wszystkie tworzone zdania
 g. mogą to też być karty zawieszone na sznurku; w poniższym przykładzie ćwiczyliśmy odmianę czasownika "to be" ale pomysł można wykorzystać też w przypadku czasownika "to have got", odmiany zaimków dzierżawczych, itp. zastępując odpowiednie kartyUtrwalanie czasownika TO BE w zdaniach twierdzących i przeczących przez uczniów z 3 klasy SP. Rozwiesiliśmy zaimki, przymiotniki i symbole "tick i "cross" na sznurku i zgasiliśmy światło. Nauczyciel lub uczeń podświetlał zaimek i przymiotnik, a uczniowie chórem lub indywidualnie tworzyli zdania dodając odpowiednią odmianę czasownika TO BE. W przypadku ćwiczenia zdań przeczących dodatkowo podświetlaliśmy symbol "X"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz