czwartek, 3 marca 2016

STOPNIOWE stopniowanie przymiotników

Pomysł z poniższymi ilustracjami zastosowałam ponad 10 lat temu, kiedy byłam na studiach i zaprojektowałam go w ramach zaliczenia z metodyki nauczania dzieci młodszych :)
ZAPRASZAMPROCEDURA
1. wybieramy za cel jakieś ciuszki lub inne przedmioty
2. rysujemy lub przygotowujemy wydruk z dostępnych grafik google clipart tak, aby zaprojektować kartę, która otwiera się przy 2 ruchach, ujawniając kolejne części, tworzące "szersze i najszersze" / "dłuższe i najdłuższe"/ itd. obiekty.
3. tak przygotowane karty można podpisać odpowiednim przymiotnikiem lub zamieszczając na jej elementach wzory na tworzenie poszczególnych stopni, co będzie stanowiło w karty wprowadzające zagadnienie stopniowania

4. kiedy zaprezentujemy uczniom metodę, wówczas mogą zrobić takie karty sami według własnych preferencji, wybierając przymiotniki i prezentując rówieśnikom swoje prace


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz