czwartek, 17 marca 2016

LEKSYKALNE i GRAMATYCZNE BATTLESHIPSPomysł z EASTER BATTLEEGGS możemy przenieść w inny kontekst nie tylko świąteczny.Z powodzeniem można wykorzystać tą koncepcję do stworzenia kart wspomagających utrwalanie dowolnego zagadnienia gramatycznego albo słownictwa.

ZAPRASZAM


1. przygotowujemy arkusze z docelową strukturą oraz arkusze puste


2. uczniowie pracują w parach albo grupach

3. uczniowie otrzymują po dwie karty - kartę, na której będą zaznaczać swoje "statki" oraz kartę, na której będą zaznaczać wykorzystane pola z karty przeciwnika oraz zapisywać wytypowane słownictwo czy struktury

4. uczniowie przed rozpoczęciem zadania zaznaczają na swoich kartach określoną ilość słów/pól  w dowolnej konfiguracji lub konfiguracji narzuconej przez zasady gry "w statki" (tj. zamieszczając określoną ilość czteromasztowców, trójmasztowców, itd., które nie mogą się ze sobą stykać)

5. naprzemiennie, każdy z uczniów określa pole, podając jego współrzędne (5d, 2a, itd.)
6. w przypadku, kiedy uczeń A trafi w pole ze statkiem:
- tłumaczy/podaje definicję słowa, na które trafił
- otrzymuje za takie trafienie i poprawne przetłumaczenie/zdefiniowane po 1 punkcie czyli w sumie 2 punkty za jeden strzał
- jeśli uczeń nie trafi w statek, wówczas jedynie tłumaczy/definiuje słowo, które zestrzelił, otrzymując 1 punkt

7. uczeń B w przypadku, kiedy uczeń A trafi pole bez statku, oznajmia, że "You missed"; natomiast jeśli przeciwnik trafi w jakąś część statku, wówczas uczeń B oznajmia "You hit my battleship", natomiast kiedy  A uczniowiuda się zestrzelić, uczeń B komunikuje "You sank my battleship".

8. wygrywa uczeń, który jako pierwszy zestrzeli statkirpzeciwnika i udzieli poprawnych odpowiedzi w formie tłumaczeń

9. w polach planszy można umieszczać wszystko, co chcemy - począwszy od gramatyki, słówek i ilustracji, po funkcje językowe, polecenia krótkich zadań, itd.

10. jak zawsze zachęcam do tego, aby uczniowie sami projektowali swoje karty - nie muszą być one identyczne pod kątem zawartości; ważne ze uczniowie przećwiczą ważne słownictwo czy inne struktury

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz