czwartek, 10 marca 2016

INTERAKTYWNE CZYTANIE cz. III

Zamieszczałam już 2 pomysły związane z wprowadzaniem czytania wśród dzieci młodszych, tak aby ta czynność nie kojarzyła się z "płaskim" odczytywaniem tekstu, ale stało za tym coś więcej i kojarzyło się z ciekawymi wyzwaniami.


Tym razem proponuję zadanie w trakcie którego uczniowie będą czytali, utrwalali słownictwo i ... rzucali rzutkami do "leksykalnych tarcz".

ZAPRASZAM
Zadanie zobrazuję na przeprowadzonej niedawno lekcji.
  Miało ono charakter wieloetapowy.

0. W części rozgrzewkowej, uczniowie analizowali piramidę żywienia, zawierającą produkty wspomniane w omawianym później tekście.1. W pierwszej części uczniowie otrzymali indywidualne karty leksykalne zawierające słowa z docelowej czytanki.

Po otrzymaniu karty uczniowie szukali tego samego słowa w tekście wyświetlanym na tablicy interaktywnej, starali się je przetłumaczyć, prosili ewentualnie o pomoc rówieśników, a następnie przyczepiali karty za pomocą magnesu na przeciwległej tablicy.
2. W drugim etapie uczniowie pojedynczo rzucali rzutkami w kierunku tablicy, na której wcześniej zamieścili karty leksykalne.Po każdym trafieniu rzutką w daną kartę, zadaniem wszystkich uczniów było odnalezienie trafionego słowa w tekście i zaznaczenie go w dowolny sposób.3. W etapie trzecim uczniowie czytali na głos i tłumaczyli wspólnie tekst.

4. W etapie czwartym, stanowiącym zadanie domowe, uczniowie otrzymali "łańcuszki leksykalne" zawierające nieprzerwany ciąg słów pochodzących z omawianego tekstu. Zadaniem słuchaczy będzie zidentyfikowanie słów, odcięcie ich w odpowiednim miejscu, wklejenie słów do zeszytów i stworzenie słowniczka z tłumaczeniem lub/i ilustracjami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz