piątek, 5 lutego 2016

UNIWERSALNE KATEGORYZOWANIE

Niedawno na stronie związanej ze słownictwem prezentowałam pomysł na utrwalanie nowo poznanych słów i wyrażeń zaczerpniętych z tekstów z jakimi pracujemy. Zamieszczę zmodyfikowaną instrukcję na stronie "ZADANIA ROZGRZEWKOWE", gdyż takie podejście świetnie sprawdza się w ramach "warm-ups", powtarzania i przypominania słownictwa z ostatnich lub bardziej "przeszłych" lekcji.ZAPRASZAM
UNIWERSALNE KATEGORYZOWANIE

Niedawno na stronie związanej ze słownictwem prezentowałam pomysł na utrwalanie nowo poznanych słów i wyrażeń zaczerpniętych z tekstów z jakimi pracujemy. Zamieszczę zmodyfikowaną instrukcję tutaj, gdyż takie podejście świetnie sprawdza się w ramach "warm-ups", powtarzania i przypominania słownictwa z ostatnich lub bardziej "przeszłych" lekcji.
Znamy zapewne to podejście z działów takich jak jedzenie, gdzie uczniowie kategoryzują słownictwo według podanych aspektów. Na  podobnej zasadzie działa też popularna gra w  "państwa, miasta". Proponuję jednak bardziej uniwersalne rozwiązanie, które odwołuje się do osobistych  odczuć ucznia i jego opinii, i które można zastosować do wszelkiego rodzaju tematów orazz materiałów z jakimi pracujemy na zajęciach. 
Zadanie bardzo proste, ale świetnie angażuje i zachęca do pracy ze słownictwem. Przy okazji nauczyciel ma wgląd do tego, jakie słowa są już uczniom znane, a które nie, które sprawiają trudność, a które ich interesuje.
  Sprawdziłam już to zadanie w grupach obejmujących klasy szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum, na poziomach A1-C1 i stwierdzam, że 90% słownictwa jakie uczniowie sami zamieszczali na kartach zostało w głowie :)

PROCEDURA: 

- określamy zakres słownictwa, na którym nam zależy (ostatnia czytanka, tekst z gazety, piosenka, lista słownictwa w repetytorium, itp.)
- rozdajemy uczniom szablon
- uczniowie uzupełniają rubryki w pierwszej części tabeli zgodnie z tym jak sami uważają
- zachęcamy uczniów do zamieszczania większej ilości słów w każdym polu
- następnie uczniowie pytają rówieśnika z ławki lub inną wybraną osobę w klasie o jego "typy", uzupełniając drugą część tabeli odnoszącą się do preferencji  kolegi/koleżanki
- żeby jeszcze bardziej utrwalić słownictwo, zachęcamy uczniów do zrobienia "fiszek" lub flip-flap booklets, oraz tworzenia zdań czy historyjek z tymi słowami
Podobne podejście w bardziej graficznym wydaniu proponuję tutaj:
http://neuroteaching.blogspot.com/2016/02/leksykalne-pliki.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz