środa, 3 lutego 2016

ST. VALENTINE'S DAY

Sezon na serię walentynkowych koncepcji
uważam za otwarty.
ST. VALENTINE'S DAY


Uczniowie na walentynkowych zajęciach będą:

1. zgadywać, co dzieje się na tajemniczych ilustracjach i filmach typu "pranks":


2. uczyć się i utrwalać słownictwo:3. opisywać roantyczną akcję Dean'a, który oświadczał się swojej dziewczynie przez 365 dni i układać tekst w odpowiedniej kolejności:4.  tworzyć "flip-heart cards" 5. oglądać i opisywać LOVE STORIES z pomocą Teatru Cieni i rysunków piaskiem: 6. układać sceny i omawiać wydarzenia z filmu SIGNS:


7. wyrażać opinie na temat DISASTER DATES pewnej nastolatki:8. tworzyć własną LOVE STORY na podstawie ilustracji:9. pisać własną LOVE STORY na zadanie domowe:


10. robić wiele innych rzeczy :)  


   ZAPRASZAM

ST. VALENTINE'S DAY


ROZGRZEWKA

1.

Film, na którym opieram niniejszy "warm-up", zawiera mnóstwo świetnych scen, idealnych do wykorzystania w proponowany przeze mnie sposób. Ja wybrałam scenę pierwszą, na podstawie której przedstawię Wam ciekawe podejście do wprowadzania różnorodnych, nie tylko walentynkowych. Taka metoda sprawia, że już na początku zajęć wzbudzamy zainteresowanie uczniów, a jak wiadomo, uwaga i koncentracja są niezbędne w procesie efektywnego uczenia się :)

Proponuję dwa filmiki, gdyż ze względu na formę, świetnie nadają się do poniżej opisanej przeróbki:


 VALENTINE'S DAY PROPOSAL PRANK!

https://www.youtube.com/watch?v=kDltqy2wgbU 
VALENTINE'S DAY PROPOSAL ROBBERY


wersja a 
1. prezentujemy uczniom intrygujący film


 VALENTINE'S DAY PROPOSAL PRANK!

a. prezentujemy pierwszą scenę przy fontannie i zatrzymujemy około 0'05'' / 0'13'' / 0'23''/0'30'', pytając uczniów kogo widzą, gdzie te osoby są, co robią,dlaczego to robią, co zrobią, itp.

b. oglądamy pozostałą część filmu

c.  omawiamy z uczniami sceny z filmu, uczniowie opowiadają o tym, co faktycznie się działo w filmie, zapisują słownictwo kojarzące się z filmem, odpowiadają na pytania nauczyciela lub rówieśników, itp.

d. omawianie filmu możemy przeprowadzić też w taki sposób:

- przygotowujemy "word cards" ze słowami związanymi z filmem


- uczniowie losują po 1-2 "word cards"
 
- po wylosowaniu uczniowie układają pisemnie lub ustnie zdania z wylosowanym słowem związane z filmem i jego bohaterami, 

np.  
The people in the crowd felt sorry for that man.
The woman ran away because she was shocked.
  
e. możemy również zapisać najważniejsze słowa na tablicy lub wyświetlić je na tablicy interaktywnej:

PRANK, BUNCH of FLOWERS, CROWD, BYSTANDER, ONLOOKER, PROPOSAL, PROPOSE TO sb, POP THE QUESTION, WED, WEDDING, MARRY sb, ACCEPT sb's PROPOSAL, REJECT sb's PROPOSAL, EXCITED, SHOCKED, EMBARRASSED, SURPRISED, DISAPPOINTED, RUN AWAY, TAKE PHOTOS, FEEL SORRY FOR sb, do sth IN PUBLIC, give sb a CHEER, CONSOLE sb, HUG sbd. zadaniem uczniów będzie 

- wybranie słowa
- zapisanie na okładkowej" stronie serduszka
- podanie tłumaczenia na lewym skrzydełku otwartego serca
- napisanie zdania z tym słowem, będącym nawiązaniem do treści filmu
na prawym skrzydełku- tak stworzoną bazę słownictwa w postaci serduszek lub "word cards" możemy wykorzystywać do pracy z innymi grupami, albo w innych ćwiczeniach utrwalających słownictwo

wersja b 

1. prezentujemy uczniom wspomniany lub inny film, ale w formie wybranych scen 
- przygotowujemy wcześniej zrzuty ekranu z wybranych scen

-  lub w trakcie wyświetlania filmu, wyłączamy dźwięk i zasłaniamy obraz w połowie ekranu 2. prezentujemy scena po scenie,  za każdym razem pytając uczniów kogo widzą, gdzie te osoby są, co robią, dlaczego to robią, jak się czują, co zrobią, itp.

3. kiedy przeprowadziliśmy taką burzę mózgów, oglądamy cały film filmu lub prezentujemy pełne sceny i omawiamy z uczniami faktyczne wydarzenia z filmu, podobnie jak opisałam to wyżej w wersji a2.

Jako źródło słownictwa, rozgrzewka lub zadanie "pre-writing" przed pisaniem opowiadania walentynkowego, fajnie sprawdzą się filmy przedstawiające występy TEATRU CIENI lub rysowanie w piasku 

 ATTRACTION (SHADOW THEATRE GROUP) 
ON BRITAIN'S GOT TALENT 2013, theytrebel
 Sand Drawing anniyanonreal anniyanonrealSand Art by Ilana Yahav - SandFantasy - "Sometimes dreams do come true"
POMYSŁY NA ZADANIA GŁÓWNE

1.
BEST MARRIAGE PROPOSAL

Video i oryginalny artykuł dostępne są tutaj:a. dla kontrastu do treści filmu rozgrzewkowego PROPOSAL PRANK, prezentujemy film lub zdjęcia dotyczące nietypowych i udanych oświadczyn, jakie Dean przygotowywał przez cały rok dla swojej dziewczyny

b. pokazujemy uczniom zdjęcia lub oglądamy film albo jego fragmenty, a uczniowie opisują to, co widzą na poszczególnych materiałach, odpowiadając na pytania:
kogo widzą, gdzie te osoby są, co robią, dlaczego to robią, jak się czują, co zrobią, itp.


c. przechodzimy do czytania artykułu wspomnianego wyżej, szczegółowo opisującego "romantyczną akcję" Dean'a

- zadaniem uczniów będzie ułożenie paragrafów artykułu w odpowiedniej kolejności paragrafów artykułu
- rozdajemy uczniom zestawy składające się z wyciętych 8 części tekstu
- uczniowie mają czas na przeczytanie i ułożenie fragmentów tekstu
  w odpowiedniej kolejności
- sprawdzamy poprawność odpowiedzi
- uczniowie zaznaczają nowe słownictwo, wspólnie tłumaczymy nieznane wyrażenia2. 

SIGNS 
short movie

Kolejna walentynkowa perełka ;)
Film "SIGNS". 

Znacie?1. prezentujemy uczniom zdjęcie ukazujące bohatera, którego uczniowie za  chwilę zobaczą na filmie
- pytamy uczniów kto to jest, co robi, czym się zajmuje na co dzień, jak się czuje, dlaczego tak się czuje, itp.


2. mówimy uczniom, że zaraz obejrzą film, ale zanim to nastąpi ich zadaniem będzie ułożenie scen w filmu w kolejności zgodnej z ich domysłami
- uczniowie otrzymują zestawy 
(mogą pracować w parach lub indywidualnie, a jeśli możliwości kserokopiarkowe nam nie pozwalają na szaleństwa, można wydrukować jeden zestaw większych zdjęć i układać je wspólnie, przyczepiając zdjęcia na tablicy) 


- uczniowie rozkładają scenki i ogólnie opisują ich zawartość
- uczniowie układają swoją wersję wydarzeń
- jak są gotowi, przedstawiają ustnie lub pisemnie historię
- przy okazji możemy poćwiczyć czasy czy inne struktury gramatyczne i językowe na jakich nam zależy
3. wyświetlamy cały film

- uczniowie w trakcie oglądania układają zdjęcia w  kolejności zgodnej z sekwencją scen w filmie
- po obejrzeniu filmu omawiamy jego faktyczną treść i przekaz
- na zadanie domowe uczniowie mogą pisemnie streścić film, tworząc z wypracowania "love story"

3.


DISASTER DATES

1. Wprowadzamy film za pomocą zdjęcia pierwszej sceny i pytań:

Who can you see?
Where is the girl?
What is she doing?
What is going to happen next?


2. Prezentujemy 5 ujęć z filmu. Zdjęcia ukazują emocje. Pytamy uczniów jak czuje się dziewczyna na poszczególnych zdjęciach i co jest powodem jej reakcji.

3. Wręczamy uczniom karty pracy i wyświetlamy film.
a. zgodnie z zadaniem nr 1 na karcie pracy, wyświetlamy jedynie 6 pierwszych sekund filmu, a uczniowie uzupełniają zdania

b. uczniowie oglądają cały film, opisują zachowania chłopców (możemy zatrzymywać video za każdym razem kiedy dany chłopiec skończy swoją "prezentację", tak aby uczniowie na bieżąco uzupełniali informacje lub omawiali sceny ustnie), a następnie podają cechy idealnego partnera


c. możemy też wdrożyć drugą kartę pracy dotyczącą dopasowania reakcji dziewczyny do chłopców oraz omówienie ich przyczyn - uczniowie wpisują odpowiedzi i komentarze w środkowej kolumnied. można też sporządzić pytania szczegółowe do wypowiedzi bohaterów
4

LOVE STORY
uczniowie sami tworzą swoją historyjkę 
na podstawie ilustracji

a.  zaopatrujemy uczniów w zestaw wyciętych obrazków


b. zadaniem uczniów jest ułożenie z nich historii miłosnej walentynkowej albo antywalentynkowej w zależności od preferencji 

c. znak zapytania na jednym obrazków sugeruje, aby uczniowie dodali jeszcze jakiś wątek do historii

d. uczniowie mogą dodatkowo zamieszczać frazy lub niepełne zdania dotyczące poszczególnych scen pod danym obrazkiem na osobnych karteczkach


e. zadanie możemy przeprowadzić też tak:
- uczniowie po tym jak ułożą swoje wersje, opowiadają swoje historyjki, i dodatkowo na lekcji lub w domu tworzą wypracowanie opisujące tą historię
- lub po ułożeniu obrazków i podpisaniu scenek, uczniowie zamieniają się miejscami, a rówieśnik odtwarza wersję kolegi lub koleżanki, ustnie lub zapisując opowiadanie w zeszycie; w takiej formie prezentuje je autorowi, który ewentualnie wyjaśnia co miał pierwotnie na myśli


LOVE STORY II
uczniowie piszą opowiadanie
 
- wprowadzamy / omawiamy słownictwo związane z Walentynkami (prezentujemy ilustracje, zachęcamy do nazywania symboli związanych z tym świętem, oglądamy film związany z walentynkami, itp.)

- tak stworzoną listę słów wykorzystujemy w zadaniu z pisania

- uczniowie otrzymują kartę pracy z "heart labyrinth"

- każdy uczeń zamieszcza w labiryncie około 12-16 słów/wyrażeń/zdań z listy albo zamieszcza tam swoje słowa związane z Walentynkami

- uczniowie zamieniają się kartami 

- na tym etapie zadaniem uczniów jest stworzenie walentynkowej historyjki ze słów zamieszczonych przez rówieśnika w labiryncie; ale uwaga - to powinny być słowa, które znajdują się na drodze jaką musi pokonać serduszko znajdujące się przy wejściu labiryntu, aby dostać się do serduszka wewnątrz labiryntu

-  możemy utrudnić zadanie: uczniowie muszą zamieszczać słowa w historyjce nie dowolnie, ale według kolejności pojawiania się ich na drodze serduszka; możemy też zaznaczyć, że historyjka powinna kończyć się słowami: 
"a true love  story never ends"link do serca:


a. uczniowie piszą na karteczkach 1-2 zdania, w których muszą zawrzeć przyimki "he" i "she" oraz wykorzystac jakieś słowo z lekcji związane z walentynkami


b. po wykonaniu zadania, każdy uczeń po kolei odczytuje na głos swoje zdania, które mają się złożyć się na ciąg wydarzeń z historyjki

c. przed tym, jak pierwszy uczeń odczyta swoje zdanie, nauczyciel może wprowadzić początek historyjki, tak aby stworzyć punkt odniesienia do dalszych wydarzeń

d. żeby wspomóc uczniów w tworzeniu zdan, możemy zaprezentować im jakieś zdjęcie ukazujące parę zakochanych

MATERIAŁY DODATKOWE:

1.


History of VALENTINES DAY


2. VALENTINE'S JOKES
3. MR BEAN

MR BEAN IN LOVE


MR BEAN
DINNER FOR TWO MR BEAN
HOT DATE


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz