piątek, 12 lutego 2016

SPERSONALIZOWANA gramatyka - część III

Personalizowaliśmy gramatykę z przedmiotami codziennego użytku 
i z pomieszczeniami w domu, a teraz robimy podobnie z miejscami w mieście i mapkami, ale dodajemy jeszcze jedno zadanie - zagadkę.ZAPRASZAMOPCJA 3 
Z WYKORZYSTANIEM INFRASTRUKTURY MIASTA

Inspiracją do tego zadania była sugestia zaprezentowana przez panów Xero Brothers w trakcie warsztatów organizowanych niedawno przez wydawnictwo Macmillan w Opolu. Panowie zachęcali wówczas do skorzystania z narzędzia GOOGLE MAPS, które pomaga zwizualizować zdania tworzone przez uczniów i przedstawić kolejne etapy i czynności jakie wykonuje się w poszczególnych miejscach z naszego otoczenia w trakcie wycieczki czy spaceru po mieście.


Procedura jak w poprzednich - tworzymy bazę ilustracji i słownictwa, na podstawie której przeprowadzamy kolejne etapy zadania:

a. dyktujemy uczniom nazwy wybranych miejsc

b. uczniowie zapisują skojarzenia jakie mają z danym miejscem w postaci czynności, jakie można tam wykonywać lub jakichkolwiek innych czasowników kojarzących się im z tymi miejscami

np.

SUPERMARKET -  buy things
CHURCH - pray

c. kiedy uczniowie są gotowi, układają pełne zdania z wykorzystaniem swoich wersji skojarzeń

d. zdania tworzone są z użyciem dowolnych albo określonych struktur, w zależności od celów lekcji

e. uczniowie prezentują swoje wersje

SUPERMARKET -  buy things 
I usually buy some things in the supermarket on Sundays.

CHURCH - pray 
My little brother didn't want to pray in church last Sunday.

f. po takim ćwiczeniu uczniowie losują określoną ilość kart obrazkowych i tworzą zdania związane z wylosowanym miejscem, pamiętając o użyciu  czasownika 
i odpowiedniej struktury gramatycznej g. jeśli uczniowie zaopatrzeni są w większą ilość kart lub mapki, mogą stworzyć dialogi, historyjki, przebieg dnia przeszłego lub przyszłego, albo relacjonować czynności w momencie mówienia, opisując czynności wykonywane w trakcie spaceru czy wycieczki po mieście- zadanie może być przeprowadzone w parach
- uczeń A rozkłada przed sobą swój plik obrazków
- uczeń A opowiada swoją wersję wydarzeń
- uczeń B wsłuchuje się w wypowiedź ucznia A i wskazuje miejsca, które odwiedza uczeń A
- uczeń A jednocześnie weryfikuje czy jest dobrze zrozumiany przez ucznia B
- w ramach weryfikacji, nauczyciel może zapytać ucznia B, 
aby zrelacjonował to co uczeń A wcześniej mu przestawiał

h. karty obrazkowe możemy z powodzeniem zastąpić mapkami wszelkiego typu, w których mamy gotowe nazwy miejsclub 

w których uczniowie sami określają rodzaj "miejscówki" 
i potem zabierają się do dalszej pracy:

  
https://img1.etsystatic.com/021/0/6014389/il_fullxfull.493663897_ikau.jpg
 http://www.clker.com/cliparts/7/7/b/3/1411978048147248150598%20town%20-%20village.jpg


i. zestaw kart lub mapki mo posłużyć także do przeprowadzenia zgadywanki:

- uczeń A rozkłada przed sobą karty obrazkowe i wybiera jedno miejsce, ale nie wspomina partnerowi jakie to miejsce
- zadaniem ucznia B jest wsłuchanie się w wypowiedź ucznia A, który tworzy zdania związane  z czynnościami charakterystycznymi lub kojarzącymi mu się z danym miejscem, ale w opisie nie używa nazwy tego miejsca
- uczeń B zgaduje o jakie miejsce chodzi i wskazuje je w zbiorze kart ucznia

P.S.
Nie pamiętam skąd zaczerpnęłam materiały to stworzenia powyższych kart, gdyż było to z 9 lat temu, ale widzę, że w sieci krążą fajne materiały, np. te:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz