poniedziałek, 15 lutego 2016

PYTANIA szczegółowe z Facebookiem

Właśnie stworzyłam szablon bazujący na karcie pracy wykorzystywanej wcześniej w ćwiczeniach z pisania z wykorzystaniem Facebooka. Tym razem posłuży do zadania rozgrzewkowego, utrwalającego tworzenie pytań szczegółowych. Dodaję go też do lekcji o WINTER BREAK, gdyż stworzyłam go z myślą o dzisiejszych zajęciach z moimi uczniami, którzy zakończyli przerwę zimową.


ZAPRASZAM


 
PYTANIA SZCZEGÓŁOWE 
Z FACEBOOKIEM

ROZGRZEWKA PRZED ROZGRZEWKĄ :D

Żeby uczniom pracowało się lepiej i wiedzieli na czym polega zadanie, nauczyciel wdraża przykładowe ćwiczenie:

1. nauczyciel pisze na tablicy posta o lakonicznej treści, np. "Having fun." i przy okazji zaznacza jakiej struktury oczekuje w pytaniach (czy czasów przeszłych, czy teraźniejszych, itp.) 

- taki post może być też umieszczony na pojedynczym okienku posta, przyczepiony do tablicy, wówczas uczniowie w kolejnym etapie będą przyczepiać swoje pytania w okienkach komentarzy obok tego posta
2. uczniowie otrzymują okienka imitujące komentarze na Facebooku i zamieszczają w nich pytania odnośnie tajemniczego wydarzenia z posta; mogą to być też zwykłe karteczki z notesika


3. kiedy uczniowie są gotowi, odczytują swoje pytania albo przyczepiają je przy poście, który został umieszczony przez nauczyciela w jakimś miejscu, np. na tablicy i wówczas podchodzą do tablicy, odczytują swoje pytania lub pytania kogoś innego, a nauczyciel odpowiada na nie

4. jeśli  nasze grupy są bardziej wprawne, wówczas mogą tworzyć pytania ustnie na bieżąco


ZADANIE GŁÓWNE

1. każdy uczeń otrzymuje taką kartę i w okienku posta wpisuje ogólnikową treść, na przykład "WINTER BREAK in Zakopane"
2. tak lakoniczny post udostępnia rówieśnikom, podając kartę dalej

3. zadaniem każdego ucznia, w którego ręce wpadnie taka karta jest napisanie pytania szczegółowego skierowanego do autora posta w celu otrzymania większej ilości szczegółów na temat wspomnianego wydarzenia- pytania szczegółowe mogą być tworzone za pomocą różnych struktur; jeśli omawiamy wydarzenia przeszłe, ćwiczymy z uczniami czasy "past", jeśli zamieszczamy posty z "teraz", ćwiczymy struktury teraźniejsze, itd.

- odpowiednio zaadaptowany, taki szablon może też służyć do przemycania mowy zależnej, strony biernej, stopniowania przymiotników, i czego tylko dusza zapragnie :)

4. kiedy lewa część szablonu w miejscach ze znakiem zapytania zapełni się pytaniami, karta wraca do autora

5. autor posta w okienkach komentarza obok pytań, udziela dłuższej odpowiedzi


6. kiedy odpowiedzi są już udzielone, uczniowie odczytują pytania i odpowiadają na głos

7. na podstawie takiego szablonu, możemy "rozgrzać" uczniów do dalszych ćwiczeń z mówienia lub pisania na dany temat, w tym przypadku będzie to pisanie o swoich feriach


PRAKTYCZNY EFEKT KOŃCOWY:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz