czwartek, 18 lutego 2016

POCHŁANIAMY SŁOWNICTWO z kulką papieru, lampeczkami i łapkami na muchy

Jak oswoić uczniów  z większą ilością kosmicznych słów, tak aby niekoniecznie od razu znali je na pamięć, ale kojarzyli i intuicyjnie rozpoznawali nie tylko w kontekście tekstu?

Może i u Was też sprawdzi się ten pomysł.
Świeżo wypróbowany i przynoszący efektywne efekty :)

ZAPRASZAMPOCHŁANIAMY  SŁOWNICTWO 
z kulką papieru, lampeczkami 
i łapkami na muchy

 1. nauczyciel przygotowuje kartki z najbardziej newralgicznymi słowami z tekstu, który ma być omawiany na zajęciach i tworzy z niej kulkę z warstwami leksykalnymi


(kartki dostały "drugie życie" - miały iść do kosza, gdyż na drugiej stronie znajdują się stare, niepotrzebne zapiski, a teraz czekają jeszcze na kolejne zajęcia, podczas, których będę rzucała po jednej kuleczce do każdego ucznia, z zamiarem zachęcenia go do podania przykładowego zdania ze złapanym słowem)


2.  przed przystąpieniem do czytania, nauczyciel rzuca kulkę w stronę uczniów, a ci po złapaniu odkrywają kolejne karty, zapisują słowa na tablicy i w zeszytach, oraz tłumaczą z wykorzystaniem słowników

3. uczniowie wykonują zadanie dot. rozumienia tekstu czytanego, odszukują w tekście słów, które wcześniej były na kartach papierowej kluli i zaznaczają słownictwo w swoich podręcznikach;
możemy dodatkowo dostarczyć uczniom karty będące kopią tekstu oryginalnego i zawierające zaznaczone przez nas dodatkowe słowa, a oni na tej podstawie odnajdą je w swoich podręcznikowych tekstach
4. uczniowie lub nauczyciel przygotowuje plik fiszek ze zaznaczonymi wcześniej słowami z czytanki 


5. każdy uczeń ma przed sobą 3 lampeczki

- nauczyciel kładzie koło lampeczek po jednej fiszce i podaje polskie znaczenie lub angielską definicję jednej z nich
- zadaniem ucznia jest intuicyjne lub świadome wskazanie słowa, zaświecając odpowiednią lampkę 
- dodatkowo uczeń tworzy przykładowe zdanie ze wskazanym słowem lub podaje jego definicję, jeśli nauczyciel wcześniej wykorzystywał sposób z podaniem polskiego znaczenia 6. na tej samej lub kolejnej lekcji wykorzystujemy ponownie karty z papierowej kulki, tym razem w zadaniu z łapkami

- rozkładamy karty na stole
- przed kartami stoi 2 uczniów
- nauczyciel wypowiada polskie znaczenie lub definicję słowa z którejś z kart
- zadaniem uczniów jest jak najszybsze wskazanie słowa na karcie za pomocą łapki 
- opcja z podawaniem definicji dostarczała najwięcej emocji, gdyż tworząc definicję starałam się zawrzeć w niej dwu- a nawet "trójznaczności", co powodowało, że w pierwszym momencie uczeń pewny swojego "typowania" musiał zmienić zdanie po paru chwilach, kiedy okazywało się, że chodziło o inne słowo ;)


Mimo, że powyżsi uczniowie byli na zajęciach w bardzo późnych godzinach, to jak widać mimo zmęczenia działali dzielnie i zapamiętali na prawdę dużo:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz