środa, 10 lutego 2016

PARAFRAZOWE ZDRAPKI

Przedstawiam kolejny sposób na poskramianie parafrazowych zadań, 
tym razem z wykorzystaniem innej zagadki i "zdrapek".

ZAPRASZAM


PARAFRAZA
 propozycja nr 2

PARAFRAZOWE ZDRAPKI

Przedstawiam kolejny sposób na poskramianie parafrazowych zadań, 
tym razem z wykorzystaniem innej zagadki i "zdrapek".

1. przygotowujemy przykładowe  zdanie formie fragmentów  tj. pojedynczych słów lub fraz zapisanych na kartach w formacie A4 lub w dowolnym programie, co następnie wyświetlimy na tablicy interaktywnej lub komputerze

2. prezentujemy materiał "zagadkę" stopniowo, etapami w następujący sposób:
- zapisujemy zdanie podstawowe
- zachęcamy uczniów do generowania pomysłów odnośnie możliwych parafraz, pisemnie lub ustnie
- możemy wspomóc odkrywając jedno słowo kluczowe i ponownie zachęcać uczniów do prezentowania swoich pomysłów
- stopniowo odkrywamy kolejne lub dowolne fragmenty, a uczniowie modyfikują lub utwierdzają się w swoich "domniemaniach" 3. zagadkowa prezentacja może też przybrać inne formy, na przykład taką, w której nauczyciel zasłania główną część parafrazy i również stopniowo elicytuje pomysły uczniów, etapami ujawniając kolejne fragmenty:4. kiedy całe zdanie jest widoczne, uczniowie weryfikują swoje wcześniejsze odpowiedzi

5. uczniowie układają zdanie główne i jego parafrazę, na przykładzie zdania z wcześniejszej prezentacji

6. kiedy uczniowie wiedzą lub przypomnieli sobie parafrazowanie,  losują przykładowe karteczki ze wzorem na przekształcenie danej struktury gramatyczo-leksykalnej albo sami  tworzą takie karteczki korzystając z rozwiązanych wcześniej na lekcjach zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub "kserówek".


7. tak przygotowane wzory wykorzystują:

a. podobnie jak przykład z tablicy i tworzą swoje przykłady z daną strukturą 
b. albo tworząc zdrapki:
- na lekcji lub w domu naklejają na karteczki taśmę i zamalowują korektorem zdanie stanowiące sparafrazowaną formę zdania pierwotnego
- najlepiej zamalowywać część główną zdania, pozostawiając do wglądu słowo kluczowe; chyba, że chcemy przećwiczyć zadanie na wyższym stopniu wtajemniczenia, to wówczas zamalowujemy całe zdanie pozostawiając słowo kluczowe lub jeden z elementów zdania 8. tak sporządzone karty, trafiają do innego ucznia, który:
- na zaschniętym korektorze pisze swoją wersję sparafrazowanego zdania
- po napisaniu zdrapuje etapami słowo po słowie weryfikując swoją wersję otrzymując w ten sposób feedback odnośnie własnej pracy, przez co unikamy sytuacji bezpośredniego oceniania ze strony osób drugich i trzecich :)

9. w kolejnych etapach lekcji możemy wdrożyć zadania, o których pisałam w poprzednim poście :)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz