czwartek, 25 lutego 2016

OBRAZKOWE CZASY

Dzisiaj zaproponuję zadanie w stylu mini-projektu, które można przeprowadzać przez 2-3-4 lekcje. Wybrane elementy uczniowie mogą przeprowadzać w domu. Wszystko zależy od tego jakim czasem dysponujemy na zajęciach i jakie mamy cele. Zadanie powinno sprawdzić się właściwie w każdej grupie wiekowej, w której wprowadzamy lub utrwalamy czasy. 
W tym przypadku przeprowadzałam lekcje dot. czasu Present Simple, ale ze względu na uniwersalny charakter, planuję wykorzystanie tej procedury przy wprowadzaniu czasu Past Simple oraz innych struktur gramatycznych.

ZAPRASZAM

OBRAZKOWE  CZASY

1. wprowadzamy/przypominamy słownictwo związane z czynnościami codziennymi
- uczniowie otrzymują kartę z obrazkami


- wycinają obrazki- tworzą na tablicy listę wyrażeń jakie kojarzą im się ze zdjęciami
- kiedy lista jest już kompletne, nauczyciel lub uczniowie podnoszą wybrane obrazki i pytają siebie na wzajem co na nich widać, jakie czynności są tam przedstawione
- możemy wdrożyć "kalambury" lub jakiekolwiek inne ćwiczenie mające na celu utrwalenie słownictwa
2. uczniowie układają obrazki w kolejności odpowiadającej ich codziennej rutynie

- mogą wykorzystać wszystkie obrazki lub ich część w zależności od ich tempa pracy, umiejętności "ogarnięcia" odpowiedniej ilości ilustracji
- uczniowie otrzymują karteczki, umieszczają je pod obrazkami i podpisują odpowiednią frazą
- po sporządzeniu fiszek, uczniowie przedstawiają ustnie kolejność wykonywanych przez siebie czynności
- uczniowie mogą się zamienić miejscami albo podchodzić do siebie i w 2 os. l. poj. opisywać to, co widzą na ilustracjach kolegi/koleżanki: 
You get up. You go to school. itd.
3. uczniowie umieszczają ilustracje i podpisy na dużej kartce papieru, utrwalając kolejność wykonywanych czynności


4. uczniowie określają godziny/pory, w jakich wykonują dane czynności
- powtarzamy określanie godzin w języku angielskim
- uczniowie otrzymują szablon z zegarami
- uzupełniają zegary wskazówkami 
- umieszczają zegary przy odpowiedniej czynności
- opowiadają kiedy wykonują daną czynność bazując na swoich plakatach
5. dodajemy kolejne elementy tj. łączniki zdań

- uczniowie otrzymują karty z łącznikami
- tłumaczymy razem te wyrażenia
- uczniowie mogą napisać znaczenie łączników pod angielskim odpowiednikiem
- wycinają okienka
- umieszczają między określonymi czynnościami
- tworzą pełne zdania i wypowiedź z wykorzystaniem elementów z całego plakatu tj.
 I get up at 7 o'clock. Next, I go to the bathroom. I have breakfast at 8 o'clock. After that, I go to school. ... 
- uczniowie mogą pracować w parach i pytać partnera "What do you do at 8 o'clock?"
6. tak stworzone plakaty możemy wykorzystać na kolejnych lekcjach kiedy wprowadzamy dalsze elementy czasu Present Simple
- uczniowie wymieniają się plakatami

- uczeń A opowiada o dniu ucznia B, ćwicząc tym samym newralgiczne "(e)s" 
w 3 os. l. poj 
She gets up at 7 o'clock. Next, she goes ...

- uczniowie mogą pracować w 3 i wówczas uczeń A pyta ucznia B "What does C do at 8 o'clock?", a ten odpowiada, że ..."She has breakfast at 8 o'clock"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz