poniedziałek, 8 lutego 2016

NIESTANDARDOWE CZYTANIE

 Zadanie z serii "jak utrudnić życie uczniom, żeby im je ułatwić"  :D

Często pracuję z materiałami zaczerpniętymi z dawnej strony 
BBC learning English:

Na podstawie tamtejszych tekstów i nagrań tworzę zadania z czytania/słuchania ze zrozumieniem oraz zadania leksykalne, a także zachęcam uczniów, aby sami wybierali interesujące ich artykuły, na podstawie których tworzą własne zadania albo prezentacje.Jakiś czas temu zmodyfikowałam jedno z podejść do tych tekstów polegające na układaniu wyciętych paragrafów w logiczną całość. Nowa wersja tego zadania polega na układaniu w odpowiedniej kolejności fragmentów 2 tekstów na raz.
Zadanie można zastosować na praktycznie każdym poziomie, dostosowując teksty do umiejętności uczniów. Zadanie angażuje takie podejścia jak skimming, scanning,  oraz reading for details, czyli typowe egzaminacyjno-podręcznikowe ćwiczenia, ale tym razem przeniesione są one poza okładki książek i kartki arkuszy.
 
Na stronie "CZYTANIE" prezentuję materiał i procedurę, 
którą wykorzystywałam w pracy
 z grupą I klasy LO na poziomie B2/C1.

ZAPRASZAMKLASYFIKACJA i UKŁADANIE 
2 tekstów w odpowiedniej kolejności


PROCEDURA

1. wybieramy dwa teksty 
a. o zbliżonej dla grup młodszych/na niższym poziomie
b. o różnej tematyce dla grup bardziej zaawansowanych 
- na przykład:

2. dzielimy teksty na paragrafy i umieszczamy w tabeli - dla ułatwienia zadania zaznaczamy pierwszy paragraf każdego z tekstów, tak aby uczniowie wiedzieli o czym będą czytać  i jakich informacji szukać  w poszczególnych paragrafach


3. zadaniem uczniów będzie:

a. odnalezienie paragrafów należących do poszczególnych tekstów 
b. ułożenie paragrafów w odpowiedniej kolejności
 c. wykonanie dodatkowych zadań z rozumienia tekstu czytanego, przygotowanych przez nauczyciela, ale zalecam i polecam podejście w którym uczniowie tworzą takie zadania sami: 

- uczniowie mogą przygotować sami polecenia do zadań typu "PRAWDA/FAŁSZ", pytania szczegółowe, zadania testowe wielokrotnego wyboru, itp.
- uczniowie sporządzają zadania dotyczące słownictwa, np. wyszukiwankę słów, fiszki, flip-flapy, zdania z kontekstem zawierające lukę, itp.

4. uwagi dodatkowe:
- teksty powinny być związane tematycznie z ostatnimi lekcjami
- wprowadzamy dogodne 'pre-reading tasks' w postaci wprowadzenia tematu za pomocą ilustracji, filmów czy pytań albo niezbędnego słownictwa 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz