piątek, 5 lutego 2016

LEKSYKALNE pliki

Prezentuję kolejny pomysł z zakresu "warm-ups" oraz "revision tasks", który dotyczy kategoryzowania informacji. Kategoryzowanie pozwala uczniom na bardziej wnikliwe analizowanie danego zagadnienia; sprawia, że ćwiczenie ma bardziej spersonalizowany charakter, a dodatkowe zadania pozwalają na utrwalenie wykorzystywanych informacji.

Zadanie można opierać nie tylko na słownictwie, ale także zagadnieniach gramatycznych i powinno sprawdzić się w każdej grupie językowej.


Do tego pomysłu zainspirowała mnie jedna z propozycji Panów Xero Brothers, którzy podczas konferencji Macmillana w Opolu, wyjaśniali zjawisko przychologiczne o nazwie PRIMING czyli "poprzedzanie", związane z przetwarzaniem informacji i polegajce na tym, że kontakt z danym bodźcem w przeszłości ma wpływ na przetwarzanie tego bodźca w późniejszym czasie.
 
Panowie zachęcali do przeprowadzania ćwiczenia dotyczącego kategoryzowania słownictwa, z wykorzystaniem symboli walizki, lodówki i kosza na śmieci, symbolizujących odpowiednio to, co:
- jest nam niezbędne, więc nosimy zawsze przy sobie
- przechowujemy do wglądu na później
- jest na niepotrzebne, więc to wyrzucamy  ZAPRASZAM

 
LEKSYKALNE PLIKI

Poniższe zadanie jest formą kategoryzowania informacji, w tym przypadku słownictwa, ale można je spokojnie wykorzystać także w celu kategoryzowania  zagadnień gramatycznych.

ORGANIZACJA ZADANIA
1. przygotowujemy dowolne symbole, które są powszechnie znane i przekazują jasny komunikat odnośnie "obróbki" danego materiału

2. organizujemy kącik w klasie, w którym zamieścimy podobne plakaty


3. kącik może mieć formę pudełek z oznaczeniami 


4. kącik możemy zastąpić uniwersalną kartą pracy wręczaną uczniom, albo wyciętymi z szablonu "word cards" lub zachęcić uczniów do samodzielnego zaprojektowania tabel z symbolami


PROCEDURA:

1. na zajęciach uczniowie:
a. otrzymują  informacje odnośnie zakresu słownictwa lub zagadnień gramatycznych, którymi będą się zajmować w ćwiczeniu

b. nauczyciel może dyktować słowa, które uzna za ważne

- wówczas wszystkie słowa podyktowane przez nauczyciela muszą znaleźć się w którejś rubryce tabeli lub na fiszkach

- a uczniowie dodatkowo mają okazję do sprawdzenia  
swojej pisowni i rozumienia ze słuchu  

c. zapisują na fiszkach, w tabelach lub na specjalnych karteczkach słowa tyczące się poszczególnych kategorii:
- symbol dyskietki oznacza SAVE, a więc będzie tyczył się tego, co chcemy zapisać i zapamiętać (bo jest fajne, ciekawe, przyda się, itd.)- symbol SHARE będzie odnosił się do tych słów, którymi chcemy się podzielić
 i chcemy, aby inni je poznali


- symbol RECYCLE oznacza, że uczeń jeszcze musi przećwiczyć
 i usystematyzować sobie określone słowa- symbol SEND a MESSAGE oznacza, że uczeń chce się podzielić daną informacją z kimś w wiadomości prywatnej, bo wie, że ta osoba zainteresuje się tym słowem, lub nienawidzi tego słowa, itp. (wówczas należy zamieścić imię kolegi/koleżanki na karteczce - szczegóły poniżej)


- symbol BIN może oznaczać, że uczeń nie potrzebuje tego słowa, bo jest mu znane, bo jest nieciekawe lub nudne, albo za trudne, itp.


c. uczniowie przyczepiają słownictwo pinezkami  lub umieszczają je w pudełkach zgodnie z kategorią do jakiej przypisali dane wyrazyd. tak sporządzona tablica (lub pudełka) z "plikami" może być wykorzystana do dalszych zadań na tej samej lub na kolejnych lekcjach

- uczniowie przyglądają się zawartości poszczególnych "plików"
- szukają swojego imienia w plikach z symbolem "send a message", gdyż być może ktoś dedykował im jakieś słówka
- sporządzają notatkę na temat "typów" swoich rówieśników, zamieszczając 1-2-3 słowa w podobnej tabeli:


- z wykorzystaniem tak powstałego zbioru słownictwa, uczniowie wykonują inne zadania leksykalne

Podobne podejście ale w mniej wymagającym wydaniu opisałam tutaj:
 http://neuroteaching.blogspot.com/2016/02/uniwersalne-kategoryzowanie.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz