wtorek, 9 lutego 2016

KSZTAŁTUJĄCE TESTOWANIE

W tym poście, jak z resztą w każdym, zachęcam wszystkich nauczycieli do przekazania pałeczki uczniom i pozwolenie im na samodzielne działanie. 
Tym razem modyfikujemy standardowe podejście do testowania, w którym dodatkowo przemycimy elementy LdL, pracy metodą projektu oraz oceniania kształtującego.


ZAPRASZAMKSZTAŁTUJĄCE TESTOWANIE 

z wykorzystaniem LdL, oceniania kształtującego 
i pracy metodą projektu


Jeśli nie korzystaliśmy z takich rozwiązań i wydają się nam trudne lub wręcz niemożliwe, ale jednak chcemy zmienić coś w sposobie nauczania i usprawnić szeroko pojęty proces dydaktyczny jakiemu poddajemy naszych uczniów, to warto wdrażać podobne podejścia małymi kroczkami. A warto, gdyż przez to,  że angażują ucznia do twórczego, a nie odtwórczego działania, są o wiele bardziej efektywne. Ponadto, proponowane tutaj rozwiązania zawierają elementy LdL (z niemieckiego: Lernen durch Lehren) czyli metody polegającej na wdrażaniu nawyków  opartych na uczeniu się poprzez nauczanie, oraz świetnie sprawdzają się one także,  kiedy chcemy pracować metodą projektu, gdyż odpowiednio przeprowadzone, mogą składać się z kilku etapów i angażować uczniów w rozmaite formy aktywności. Co więcej, ocenianie kształtujące także znajdzie swoje miejsce w tego typu trybie pracy z uczniami.


Procedura jest prosta

1. wyznaczamy uczniom zakres i ewentualnie rodzaj materiału, na podstawie którego będą tworzyć zadania testowe zawierające wszelkiego rodzaju struktury na jakich nam zależy

2. źródłem materiałów dla ucznia może być podręcznik i zeszyt ćwiczeń (czytanki, informacje teoretyczne, listy słów, zadania, i wszystko co się w nich znajduje), a także materiały z "kserówek" jakie zapewne nie raz dostarczaliśmy im na zajęciach; ważne, żeby poszczególne źródła były znane i znajdowały się w zasięgu wszystkich uczniów


3. oprócz samych zadań testowych, uczniowie dodatkowo tworzą klucze odpowiedzi 


4. kiedy każdy uczeń, para uczniów czy grupa (w zależności jak zorganizujemy pracę) ma gotowe testy, klucze odpowiedzi i karty odpowiedzi zwrotnej, testy losowane są przez uczniów, którzy mają określony czas na ich wykonanie, albo na lekcji albo w ramach pracy domowej

5. rozwiązany test trafia z powrotem do autora, który sprawdza zadanie i udziela odpowiedzi zwrotnej w postaci kształtującego i konstruktywnego komentarza; przy okazji zaznaczamy, że mile widziane będzie sprawdzanie, korygowanie i udzielanie komentarzy dowolnym kolorem oprócz czerwonego


6. zaznaczamy też uczniom że odpowiedź zwrotna kształtująca nie musi być obszerna, ale warto w niej wspomnieć o mocnych stronach pracy oraz kulturalnie zaznaczyć te elementy, które wymagają dalszej pracy


7. nauczyciel  na każdym etapie pracy uczniów jest dostępny w celu udzielenia rady i pomocy, a kiedy wszystkie etapy zostaną wykonane przez uczniów, zbiera prace, analizuje je i sam udziela odpowiedzi zwrotnej


W celu zobrazowania pomysłu wykorzystałam tekst zaczerpnięty z materiałów udostępnionych na stronie wydawnictwa Macmillan, pochodzących z podręcznika FOOTPRINTSBrak komentarzy:

Prześlij komentarz