niedziela, 14 lutego 2016

INFORMACJA ZWROTNA w OK

 Zamieszczam pewien pomysł, który wg mnie powinien wzbogacić i ułatwić proces oceniania kształtującego. Jestem ciekawa Waszych opinii - czy uważacie, że takie narzędzie i procedury wpłyną na bardziej efektywne przeprowadzanie procesu OK. 


ZAPRASZAM


 


INFORMACJA ZWROTNA 
 w OK


CZĘŚĆ I

Zamieszczam pewien pomysł, który wg mnie powinien wzbogacić i ułatwić proces oceniania kształtującego. Jestem ciekawa Waszych opinii - czy uważacie, że takie narzędzie i procedury wpłyną na bardziej efektywne przeprowadzanie procesu OK. 

Jeszcze jako początkujący nauczyciel przeprowadzałam podobne ankiety, wówczas z uczniami liceum. Na początku roku szkolnego, w grupach których nie znałam, wprowadzałam ankietę z pytaniami dotyczącymi preferencji w uczeniu się, zainteresowań, stosunku do uczenia się języka angielskiego, itp. Natomiast na koniec roku szkolnego, przeprowadziłam ankietę dotyczącą mojego sposobu pracy, z pytaniami typu: co podobało Ci się najbardziej na zajęciach, co najmniej; co sprawiło Ci najwięcej trudności, a co najmniej; czy i kiedy poczułeś, że zostałeś niesprawiedliwie oceniony; itp. Otrzymałam wówczas na prawdę cenne wskazówki od uczniów - okazało się, że to co mi wydawało się świetne i godne wdrożenia na lekcji, niekoniecznie podobało się im; chodzi tu na przykład o zbyt ambitne podejście i zamęczanie uczniów zbyt dużą ilością wiedzy na raz. Uczniowie zwrócili mi także uwagę na to, że skupiam się za bardzo na nauczaniu gramatyki, a za mało ćwiczymy np. słuchania ze zrozumieniem.

W załączniku zamieszczam zrzut przykładowej ankiety, a poniżej pomysł na jej wykorzystanie oraz uzasadnienie takiej procedury.

Uważam, że istotnym elementem planowania pełnowartościowego procesu oceniania kształtującego, jest przede wszystkim zaczerpnięcie informacji zwrotnej od uczniów na temat naszego sposobu pracy z nimi oraz z pozostałymi uczniami w grupie. Można wdrożyć tą procedurę jako element rutyny w ustalonych odstępach czasu na przykład 3 tygodnie / 2 miesiące / jeden semestr. Jest to forma NaCoBeZU dla nauczyciela, który zgodnie z założeniami OK, powinien brać pod uwagę preferencje, możliwości i umiejętności ucznia.
- na początku kiedy uczniowie jeszcze nie są wprawni w tej procedurze, tworzymy szablon pomocniczy z pytaniami/punktami, które wspomogą nas samych w planowaniu kolejnych lekcji
- kiedy uczniowie będą wiedzieli w czym rzecz, mogą sami tworzyć takie informacje zwrotne na zwyczajnych kartkach, uwzględniając istotne dla nich uwagi
- ankieta może być anonimowa lub imienna, w zależności od tego na co uczniowie się zgodzą
- nauczyciel może przygotować specjalne pudełko, do którego uczniowie wrzucają takie ankiety w określonym czasie
- taka forma informacji zwrotnej może być prowadzona też na bieżąco: uczniowie wówczas nie są ograniczeni żadnymi ramami czasowymi i wrzucają karteczki z przemyśleniami i uwagami dotyczącymi nurtujących ich kwestii wtedy, kiedy czują taką potrzebę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz