poniedziałek, 22 lutego 2016

FLIP-FLAP KEYBOARD

Prezentuję pomysł z cyklu "daaaaawno temu na studiach". 
Pomysł zastosowałam w ramach zaliczeń na metodyce języków obcych z 13 lat temu, kiedy komputery dla dzieci były jeszcze mało dostępnym rarytasem. Ale sądzę, że nawet teraz, tak wykorzystana papierowa klawiatura wzbudzi zainteresowanie młodszych dzieci, kiedy będziemy chcieli urozmaicić lekcje nastawione na wprowadzanie i utrwalanie pisowni, liczb czy dyktanda.

ZAPRASZAM


FLIP-FLAP KEYBOARD
do wprowadzania i utrwalania 
pisowni, liczb i innych struktur

ETAP 1

PRZYGOTOWANIE KLAWIATUR
i ewentualnych 
EKRANÓW

1. wręczamy uczniom wydruk z klawiaturąszablon pochodzi z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/ANSI_Keyboard_Layout_Diagram_with_Form_Factor.svg/2000px-ANSI_Keyboard_Layout_Diagram_with_Form_Factor.svg.png2. uczniowie ozdabiają swoje klawiatury i wycinają okienka z literami i liczbami oraz spacją (oraz pozostałymi opcjami jeśli mamy dla nich zastosowanie)3. kartę z wyciętymi okienkami naklejają na sztywniejszy papier:
4. jeśli chcemy, aby w dalszych etapach uczniowie pracowali jeszcze na "ekranach", wręczamy im ksera z obrazkami imitującymi ekrany komputerów lub laptopów, które przykleją na twardszy papier:
szablon imitujący ekran komputera:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/9f/40/e3/9f40e3f4ab4af34ae312ef7409e0b236.jpg

szablon imitujący ekran laptopa:
http://hb-themes.com/themes/highend_wp/wp-content/themes/HighendWP/images/laptop-mockup.png


NA LEKCJI

1. uczniowie wpisują w okienka słowa rozpoczynające się na poszczególne litery2. uczniowie pracują w parach i prowadzą dyktanda

A.
- uczeń A zapisuje na swojej karteczce, chmurce, pasku imitującym pasek komentarzy z Facebooka, słowa, frazy lub zdania zaczerpnięte z podręcznika, ćwiczeń lub innych materiałów
- uczeń A dyktuje uczniowi B literka po literce swoje słowa, jednocześnie klikając w klawisze odpowiadające literom docelowej frazy
- uczeń B zapisuje na ekranie to, co uczeń A wypowiada i wystukuje
- uczniowie sprawdzają poprawność wersji ucznia B

 B.
-  uczeń A dyktuje uczniowi B po jednej literce
- uczeń B wystukuje litery na klawiaturze
- uczeń A weryfikuje poprawność ucznia B

C.
- nauczyciel pisze na tablicy jakieś słowo i literuje je
- uczeń A patrzy i słucha wersji nauczyciela i powtarza wymowę liter
- uczeń A tym samym przekazuje uczniowi B informacje, jaką literę musi wcisnąć na klawiaturze
- przy czym uczeń B nie patrzy na tablicę, a jedynie posiłkuje się tym co powtarza po nauczycielu uczeń A
- uczeń A jednocześnie sprawdza, czy litery wskazane przez ucznia B są poprawne

3. uczniowie mogą też wystukiwać słowa podawane przez nauczyciela i zapisywać je ręcznie literka po literce na ekranie

4. uczniowie wystukują liczby, podobnie jak wyżej, w parach lub na podstawie instrukcji nauczyciela, zapisując numery telefonów, działania matematyczne, daty, itp.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz