niedziela, 10 stycznia 2016

SCATTERED ALPHABET

Właśnie przypomniałam sobie o jeszcze jednym sposobie wprowadzania nowego słownictwa oraz powtarzania go w każdej grupie wiekowej (nawet licealiści mają z niego frajdę i pożytek). W grupach dzieci młodszych tj. nawet 4-5latków, zadania będą stanowiły metodę "nieśmiałego" wdrażania liter alfabetu, a może nawet początki prezentacji słownictwa, natomiast w starszych (6-10) i o wiele starszych, stanowi świetną okazję do przypomnienia/przećwiczenia alfabetu i "spellingu". Ilość sposobów wykorzystania liter uzależniona jest od inwencji twórczej nauczyciela i uczniów.ZAPRASZAM
SCATTERED ALPHABETWłaśnie przypomniałam sobie o jeszcze jednym sposobie wprowadzania nowego słownictwa oraz powtarzania go w każdej grupie wiekowej (nawet licealiści mają z niego frajdę i pożytek). W grupach dzieci młodszych tj. nawet 4-5latków, zadania będą stanowiły metodę "nieśmiałego" wdrażania liter alfabetu, a może nawet początki prezentacji słownictwa, natomiast w starszych (6-10) i o wiele starszych, stanowi świetną okazję do przypomnienia/przećwiczenia alfabetu i "spellingu". Ilość sposobów wykorzystania liter uzależniona jest od inwencji twórczej nauczyciela i uczniów.

a. przygotowujemy zestawy liter; prezentuję tu dość standardowe czcionki ale warto poszukać czegoś atrakcyjniejszego wizualnie jeśli nasi uczniowie lubią bardziej udziwnione kształty


b. ... albo odpowiednio wcześniej przed zaplanowanymi zajęciami, zachęcamy uczniów do stworzenia takiego kompletu samodzielnie, wycinając z przeróżnych gazet co najmniej 2 komplety liter alfabetu

c. tworzymy zestawy, które będą wykorzystane do pracy indywidualnej lub w parach; najlepiej umieścić wycięte literki w kopertach i utrwalić przezroczystą taśmą, tak aby mogły służyć jeszcze innym pokoleniom :)

PROPOZYCJA 1 
w której nauczyciel wprowadza to ćwiczenie:

* uczniowie pracują indywidualnie lub w parach

* każdy uczeń/każda para ma jeden zestaw liter

* nauczyciel określa wcześniej docelowe słownictwo (robi notatki, przygotowuje prezentację, zamieszcza słowa w pliku WORD, itp.)

* na lekcji, nauczyciel 
- pisze słowo na tablicy 
- lub prezentuje je za pomocą wcześniej przygotowanych narzędzi 
- albo też dyktuje dane słowo
- lub odtwarza je z jakiegoś nośnika (jeśli chodzi o odtwarzanie, świetnie sprawdza się dowolny słownik obcojęzyczny z funkcją odtwarzania wymowy - świetna sprawa kiedy boli nas gardło)

* zadaniem uczniów jest odszukanie liter i ułożenie danego słowa

* jeśli chcemy wprowadzić element motywującej rywalizacji wówczas organizujemy ćwiczenie na zasadzie zadania na czas, z nagrodami w postaci punktów, plusów itp.


PROPOZYCJA 2 
w której nauczyciel przekazuje pałeczkę uczniom:

 * uczniowie mają chwilkę na wybranie i ewentualne zapisanie słownictwa

* dany uczeń wypowiada na głos lub pisze na tablicy wybrane przez siebie słowo

* pozostali uczniowie starają się, podobnie jak w powyższym opisie, ułożyć przedstawiane słowo z rozrzuconych liter


MODYFIKACJE SCATTERED LETTERS


* w zadanie możemy wdrożyć dowolne video lub "słuchankę", uprzedzając uczniów o tym, że na przykład, będą musieli ułożyć słowo związane z danym tematem, np. omawiamy PODRÓŻOWANIE, zatem w trakcie oglądania, kiedy tylko pojawi się słowo związane z PODRÓŻOWANIEM, nauczyciel zatrzymuje video/nagranie, a uczniowie starają się ułożyć to słowo z liter

* możemy pobawić się w skojarzenia - nauczyciel wypowiada słowo związane z jakąś kategorią tematyczną, np. PORY ROKU, a uczniowie układają z liter słowo, które kojarzy im się z tą kategorią

* literki mogą posłużyć do wprowadzenia i przećwiczenia alfabetu w grupach (naj)młodszych
- odtwarzamy dowolne video z alfabetem w tle
- zatrzymujemy po każdej lub po 2 literach
- zadaniem uczniów jest podnieść lub wskazać palcem odpowiednie litery w porozrzucanym na biurkach zbiorze

* nauczyciel lub uczeń wypowiada jakąś literę, a uczniowie układają dowolne słowo rozpoczynające się na tą literę

* rozkładamy gdzie to tylko możliwe przeróżne "flashcards"
- uczniowie układają wyrazy na podstawie tego, co widzą na "flashcards" - następnie literują lub wypowiadają swoje słowo, a inny uczeń lub chętni uczniowie odnajdują kartę z tym przedmiotem/czynnością pośród rozłożonych w klasie kart

* przygotowujemy zestaw "flashcards"
- uczeń losuje jedną kartę, demonstruje (ewentualnie wypowiada na głos słowo) pozostałym uczniom, którzy układają nazwę tego, co widzą na karcie

* w najmłodszych grupach, zaopatrujemy się we "flashcards" z napisami
- demonstrujemy uczniom kartę a oni odtwarzają napisane na karcie słowo
albo zachęcamy uczniów do losowania i pokazywania kart dla swoich "classmates", którzy układają słowa zgodnie ze wzorem na karcie* w każdym z powyższych ćwiczeń można zachęcić uczniów to przeliterowania słów, jakie układają, w ramach powtórzenia alfabetu, który nierzadko "kuleje" nawet w klasach szkół ponadgimnazjalnych

* starszych uczniów zachęcamy do podawania tłumaczeń, definicji lub układania zdań czy historyjek z ułożonym słownictwem

* przygotowujemy niekompletne słowa 
- zadaniem uczniów będzie wskazanie w swoim zbiorze liter, których brakuje w docelowym wyrazie, np. demonstrujemy "b...ll", a uczniowie domyślają się, że brakuje tam "a" i podnoszą lub wskazują palcem na literę "a"


* INNE, których nie omieszkam zamieścić, kiedy wena nie da mi spokojnie usiedzieć:)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz