poniedziałek, 18 stycznia 2016

PRESENT SIMPLE dla młodszych

Jak umilić młodszym (a nawet starszym) uczniom gramatykę? 
Układanie zdań na ławce albo tablicy może okazać się nie tylko fajną poważną zabawą, ale także efektywnym podejściem utrwalającym problematyczne zagadnienia takie jak na przykład końcówka -(e)s w Present Simple czy "has got" w 3 osobie liczby pojedynczej, oraz wszystkie inne struktury gramatyczne.
Zapraszam na lekcję o PRESENT SIMPLE, gdzie znajdziecie kilka materiałów oraz uniwersalne ćwiczenie z układaniem zdań, które można stosować do każdego czasu: 

ZAPRASZAM
 
PRESENT SIMPLE
dla młodszych

1. zaczynamy lekcję od prezentacji filmu - dzieci mają za zadanie odgadnąć temat dzisiejszych zajęć

 Morning routines song | Daily routines song for children | elearninacademyk5
ElearninAcademyK5

2. wprowadzamy dowolny materiał z podręcznika lekcyjnego i omawiamy zagadnienia gramatyczne według upodobań, np.


Discover English 1, Pearson, Autorzy: Izabella Hearn, Jayne Wildman


3. możemy przeprowadzić "test" - uczniowie podchodzą do tablicy interaktywnej i wykonują po jednym lub dwóch przykładach z testów online, np.
4. wyświetlamy video, na podstawie którego uczniowie będą tworzyli pełne zdania twierdzące, przeczące lub pytające, w formie ustnej lub pisemnej, np.:

 Daily Activities for Children - Educative Videos
Toons Station

5. wyświetlamy flashcards, na podstawie których podobnie, jak wyżej uczniowie tworzą zdania, np.:


6. na tej samej lub kolejnej lekcji wdrażamy ćwiczenie pozwalające utrwalić poznane struktury w bardziej interaktywny sposób:

- przygotowujemy arkusz zawierający przykładowe kombinacje słów, tak aby uczniowie później układali z nimi zdania twierdzące, przeczące i pytające


 - każdy uczeń lub współpracująca para otrzymuje zestaw


- rozkładają przed sobą karteczki


- na polecenie nauczyciela, który dyktuje polskie zdanie, np. "Tomasz nigdy nie ogląda telewizji w sobotę", "Czy my oglądamy telewizję codziennie?", itp., układają zdania twierdzące, przeczące i pytające

- kiedy uczniowie poznają procedurę, sami przejmują stery i w parach dyktują sobie na wzajem podobne zdania; możemy dodać więcej czasowników i podmiotów, żeby urozmaicić zadanie

- jako zadanie domowe uczniowie przygotowują sami podobne ćwiczenie, układając 3 zdania, które mogą być wymyślone samodzielnie lub w ramach powtórki, zaczerpnięte z podręcznika lekcyjnego z czytanki lub jakiegoś zadania gramatycznego

uczniowie wpisując pojedyncze słowa w na przykład taki arkusz, który przynoszą na następną lekcję, wycinają poszczególne słowa, i dają koledze/koleżance, aby ułożyli z rozsypanki 3 zdania (twierdzące, przeczące i pytające)

Relacja "na żywo":

- uczniowie notują każde stworzone zdanie


- nauczyciel także sporządza notatki z podyktowanych zdań

- uczeń, który wcześniej podyktował zdanie po polsku, w roli "ticzera" sprawdza poprawność wykonania zadań przez uczniów
- uczniowie sygnalizują ułożenie zdania włączając lampeczkę
7. jeśli nie mamy możliwości tworzenia takich zestawów dla każdego ucznia jak wyżej, stwórzmy chociaż jeden uniwersalny, który będzie zaczepiony na tablicy za pomocą magnesików, a uczniowie będą układać zdania samodzielnie lub zgodnie z instrukcją nauczyciela lub rówieśnika
8. możemy zachęcić uczniów do tworzenia opowiadania o swojej lub czyjejś "daily routine" na podstawie ilustracji, które będą układać w odpowiedniej dla własnej koncepcji kolejności 

a. 


b. 


9. a może GRAMMAR DOMINOES? 


- oprócz układania powyższego domino, warto zachęcić uczniów, aby w trakcie lub po wykonaniu zadania zanotowali np. 5 zdań jakie ułożyli w trakcie gry, a w domu ułożyli zdania przeczące i pytające do zdań pierwotnych


10. i wiele, wiele innychBrak komentarzy:

Prześlij komentarz