poniedziałek, 14 grudnia 2015

ELOKWENTNI uczniowie

Wzbogacamy zasób słownictwa u uczniów. 

Kilka razy udało mi się przeprowadzić to ćwiczenie i przyznam, że sprawdza się bardzo dobrze, gdyż przy okazji mamy szansę uświadomienia uczniom, jak ważne jest analizowanie słownictwa pod kątem jego znaczenia i użycia w danym kontekście.

Ćwiczenie idealne dla maturzystów lub uczniów przygotowujących się do egzaminów certyfikowanych, w trakcie których duży nacisk kładzie się na bogactwo językowe zarówno w wypowiedziach pisemnych jak i ustnych.


ZAPRASZAM


 ELOKWENTNI uczniowie

Zadanie świetnie sprawdzi się w przypadku licealistów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego, a także innych,  którym pomożemy rozbudować zasób słownictwa oraz rozpoznawania formalności tekstu.

a. Prezentowane zadanie polega na pisemnym lub ustnym przekształcaniu tekstów na prostsze albo trudniejsze pod kątem słownictwa lub struktur gramatycznych.

b. Wyzwaniem stawianym uczniowi jest opracowanie danego tekstu tak, aby przekształcić wyznaczone przez nauczyciela fragmenty (albo dowolne fragmenty) używając synonimów lub parafrazując zdania poprzez użycie innych struktur gramatycznych.
Mothers and fathers tend to reward their children for satisfying performance at school and for doing chores. Children do the washing up or take care of their siblings from time to time ...

c. Mimo, że zadanie wydaje się trudne, można je wdrażać w młodszych klasach, odpowiednio dobierając teksty i polecenia, oraz zachęcając uczniów do korzystania zżnorodnych słowników.

d. Fajnie wesprzeć uczniów i uświadomić im, różnorodność leksykalną języka obcego, chociażby angażując ich do wykonania gazetek, które mogą stanowić "ściągę" używaną w razie potrzeby.

e. Zadanie można zmodyfikować i zamiast używania synonimów, zachęćmy do stosowania antonimów, albo przekształcania tekstów formalnych na nieformalne, lub odwrotnie.

Kate was a very spoiled girl. 
--> Kate was a very polite girl.

I'm throwing a party tonight. Want to come? 
--> I am organising a party this evening. Would you like to come?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz