wtorek, 8 grudnia 2015

* QUIZOWA lekcja świąteczna *

Zapraszam do skorzystania z kolejnego pomysłu urozmaicającego lekcje świąteczne. 


Tym razem czas na CHRISTMAS QUIZ.


Christmas QUIZ
 

Podobnie jak w przedstawianym ćwiczeniu powtórkowym na słownictwo, stwórz kolekcję pytań dot. świąt i umieść w woreczku lub pudełku; mogą to być zagadnienia przygotowane przez uczniów albo przez nauczyciela;   zorganizuj quiz.
- niech uczniowie podzielą się na pary lub grupy 
- ustal z uczniami nagrody za poszczególne miejsca 
- każdy z uczniów w każdej grupach będzie miał szansę losowania pytania
- osoba losująca wraca do grupy w celu skonsultowania odpowiedzi z jej członkami
- prawidłowa odpowiedź nagradzana jest 1 punktem dla grupy
- nieprawidłowa, upoważnia kolejną grupę do przejęcia pytania
- jeśli grupa nie wie jakiej odpowiedzi udzielić, pytanie może przejąć grupa kolejna
Dopuszczalne jak najbardziej wszelkie inne wariacje na temat quizu ;)

UWAGI DODATKOWE:
 
a. quiz może stanowić wstęp do zajęć kulturoznawczych (nie tylko w temacie świąt), utrwalenie wiadomości lub jako wątek wykorzystany w celu wprowadzena informacji z zakresu kultury krajów anglojęzycznych

b. warto uprzedzić uczniów o planowanej lekcji z taką właśnie tematyką i zachęcić każdego ucznia do przygotowania własnego pytania dot. danego tematu; wówczas wszystkie pytania (po uprzednim zweryfikowaniu przez nauczyciela) mogą "wylądować" w klasowym "quiz box", i jako taki zbiór mogą posłużyć do różnorodnych ćwiczeń

c. po przeprowadzeniu quizu warto zrobić małe "revision" pytając dzieci o najciekawszą/najnudniejszą/nieznaną im wcześniej/znaną im już/ itp. informację, tak aby każdy jeszcze raz miał możliwość wypowiedzenia się w temacie, a pozostali słuchając, ponownie byli eksponowani na tą wiedzę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz