poniedziałek, 14 grudnia 2015

5. "DLACZEGO JA?", "UKRYTA PRAWDA" i "SZKOŁA" na lekcjach angielskiego

To kolejne zadanie wspomagające uczniów i zachęcające do mówienia. Może stanowić "warm-up ativity" albo "filler" dopasowany do ciągu i tematyki lekcji. Zadanie czerpie z "dramy", przez co pewna grupa uczniów, którzy nie do końca lubią się otwierać, w tym przypadku uznają to za bezpieczne ćwiczenie, gdyż będą wcielać się w inne postaci i sytuacje.Propozycja dodatkowo bazuje na często wspominanych przez młodzież serialach telewizyjnych, wywołujących niemałe emocje, a jak wiadomo to co wywołuje emocje, na pewno będzie angażujące :)

ZAPRASZAM

 "DLACZEGO JA?", "UKRYTA PRAWDA" i "SZKOŁA"
na lekcjach angielskiego

Do tego zadania wykorzystujemy wcześniej przedstawianą bazę zdjęć sytuacyjnych z przeróżnych źródeł, jakich jak gazety, internet, szablony egzaminacyjne czy podręczniki.

Polecenie jest proste:


- pytamy uczniów czy znają powyższe seriale (pytanie zbędne, ale dla formalności udajemy, że nie wiemy); jeśli znają ( :D ), 
dopytujemy uczniów o treść i opinie odnośnie tych programów

- możemy wykorzystać plakat ukazujący omawiane filmy oraz wstępnie zachęcić uczniów do wyrażania przypuszczeń odnośnie tego, co mówią osoby ze zdjęcia, gdzie są, kim są, jak się czują, itp.


- uczniowie losują/wybierają albo nauczyciel proponuje ilustracje;- zadaniem ucznia jest wcielić się w którąś z osób ze zdjęcia i przedstawić jej wypowiedź, bazując na kontekście jaki widnieje na ilustracji- zadanie można wykonywać jako indywidualne (wówczas prowadzony jest monolog wewnętrzny, i prezentowane są myśli i przeżycia), a także w parach czy grupkach, gdzie będzie odbywał się żywiołowy dialog, wymiana opinii, wyrażanie emocji, itp. -  oczywiście przy okazji możemy ćwiczyć docelowe struktury na jakich nam zależy i zaznaczyć uczniom aby w wypowiedziach używali na przykład czasu Present Continuous, albo omawianych niedawno phrasal verbs czy idiomów- dla grup mniej biegłych, zadanie może polegać na ułożeniu chociaż jednego, dwóch zdań obrazujących jakąś myśl czy emocję ze zdjęciaZastosujcie na lekcjach orkaszając polecenie "ułóżcie dialogi podobne do tych ze znanych paraseriali telewizyjnych", a na pewno nie będziecie się nudzić słuchając wersji uczniów rodem z "DLACZEGO JA?" lub "UKRYTA PRAWDA" :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz