niedziela, 15 listopada 2015

3. NIEPOWTARZALNE POWTÓRKI

Jak uatrakcyjnić zadania powtórzeniowe ze słownictwa? 
Jak utrwalić docelowe słownictwo? 


Na pewno dowiesz się o tym tutaj: ZADANIA POWTÓRZENIOWE / UTRWALAJĄCE / WPROWADZAJĄCE 
SŁOWNICTWO 

 A. WYSZUKIWANKA SŁÓW lub KRZYŻÓWKI

Zachęć uczniów to stworzenia własnej wyszukiwanki słów lub krzyżówki, którą wręczy koledze/koleżance do rozwiązania; żeby przyspieszyć proces, warto mieć w zanadrzu gotowe szablony; jeśli zadanie odbywa się w trybie zadania domowego, wyszukiwanka czy krzyżówka może być jak najbardziej wykonana przez ucznia od A do Z.


 B. QUIZ

Stwórz kolekcję wyrazów i umieść w woreczku lub pudełku; mogą to być słowa przygotowane przez uczniów albo przez nauczyciela i  zorganizuj quiz.
- niech uczniowie podzielą się na pary lub grupy 
- ustal z uczniami nagrody za poszczególne miejsca 
- każdy z uczniów w każdej grupach będzie miał szansę losowania słowa
- osoba losująca wraca do grupy w celu skonsultowania odpowiedzi z jej członkami
- prawidłowa odpowiedź nagradzana jest 1 punktem dla grupy
- nieprawidłowa, upoważnia kolejną grupę do przejęcia pytania
- jeśli grupa nie wie jakiej odpowiedzi udzielić, pytanie może przejąć grupa kolejna

Warianty:  
* słowa mogą być pogrupowane wg stopnia trudności na przykład w 3 pudełkach; za każde dobrze przetłumaczone słowo grupa otrzymuje odpowiednio do  1, 2 lub 3 punkty
* dodatkową atrakcję i trudność może stanowić tworzenie zdań z przetłumaczonym słowem, co będzie gratyfikowane kolejnymi punktami
* wylosowane w trakcie gry słowa, zapisywane są na tablicy przez nauczyciela lub osobę odczytującej z karteczki to słowo aby po quizie wykorzystać to słownictwo do dalszych ćwiczeń, na przykład wyżej wspomnianej krzyżówki czy wyszukiwanki


C. INTERAKTYWNE DOPASOWYWANIE

Uczniowie na pewno dobrze znają typowe zadania podręcznikowe polegające 
na dopasowywaniu słowa do definicji lub słowa do tłumaczenia albo słowa do obrazka. Warto przenieść ćwiczenie do świata rzeczywistego, przygotowując albo zachęcając 
do stworzenia takich "hands-on activities" naszych uczniów, a po wykonaniu zadania, poszerzyć polecenie o wymyślenie historyjki lub stworzenie wyszukiwanki czy rebusa 
z tymi słowami.


 

- wariacja w postaci dopasowywania połówek słów :D. ZDEFINIUJ

A może zachęcić uczniów do samodzielnego stworzenia definicji?
Świetnie się do tego nadają utworzone zbiory fiszek. 
Można oczywiście stworzyć taki zbiór na bieżąco, zachęcając uczniów do napisania 1-3 słów na osobnych karteczkach i umieszczając w pudełku czy kopercie, z której następnie losowane są wyrazy do zdefiniowania.


G. SKOJARZENIA 

 Przygotuj zestaw słów - kategorii tematycznych, np. SPORT, CZŁOWIEK, DOM, RODZINA, itd. Zadaniem ucznia będzie wylosować kategorię i podać określoną lub nieograniczoną ilość słów, jaka kojarzy mu się z danym zagadnieniem.  

Kategorie mogą być napisanie na karteczkach, które uczniowie będą losować z pudełka; albo na ponumerowanej liście, z której uczniowie będą wybierać numer, a nauczyciel mający listę na wyłączność, odczytywał kategorię na głos.

Uczniowie przedstawiają swoje pomysły w wypowiedzi ustna lub też tworzą pisemną listę słów.  

Słowo wylosowane może być zadaniem dla jednego ucznia, ale też dla każdego z osobna albo również dla całej klasy wspólnie generującej pomysły na przykład na tablicy czy plakacie projektowym.

F. DOKOŃCZ SŁOWA


Uczniowie losują samodzielnie stworzone lub przygotowane przez nauczyciela karteczki z pierwszymi dwoma lub trzema literami. Zadaniem ucznia 
jest podanie jak największej ilości wyrazów rozpoczynających się na dane połączenie liter. Można dodać do zadania element współzawodnictwa, uprzedzając uczniów, że wygrywa ten, który poda największa ilość wyrazów 
z wykorzystaniem wylosowanych liter.

G. OPIS ILUSTRACJI

To ćwiczenie z powodzeniem można zaaplikować w trakcie bardziej złożonych
 i wieloetapowych zadań związanych z zachęceniem uczniów do mówienia
 lub pisania, ale o tym w osobnych działach. Natomiast na potrzeby niniejszej strony ograniczymy się do samej ilustracji, która jest źródłem słownictwa. 
To zadanie zachęca uczniów do wkorzystywania ilustracji z gazet czy internetu
 i założenia zeszytu lub segregatora, w którym można kolekcjonować obrazki sytuacyjne, opisując je różnymi częściami mowy i frazami.

 


 H. AKTYWNA TABLICA INTERAKTYWNA

W trakcie jakichkolwiek zadań lekcyjnych, kiedy pojawiają się nowe słowa, warto aby nauczyciel lub uczniowie zapisywali te słowa w pliku tekstowym edytora tekstu, tak aby istniała możliwość poszerzania, archiwizacji i ponownego wykorzystywania listy do przeróżnych celów powtórzeniowych i ćwiczeniowych. Słownictwo uwiecznione w taki sposób sprawia, że uczniowie eksponowani są na nie bardziej intensywnie oraz jest o wiele bardziej praktyczne niż tradycyjna tablica, z której to co się stworzy, zaraz znika.

 I. NOWE SŁOWNICTWO
 
Niedawno wpadłam na pomysł, aby bardziej aktywizować uczniów w trakcie wykonywania zadań z "readingu", a raczej jako "post-reading activity" w postaci poniższych tabeli:
Zadanie bardzo proste, ale świetnie angażuje i zachęca do pracy ze słownictwem. Przy okazji nauczyciel ma wgląd do tego, jakie słowa są już uczniom znane, a które nie, oraz dostarcza innych informacji, na których zależy nauczycielowi w danym momencie.
Jak zwykle polecam ponieważ ćwiczenie jest efektywne i motywujące, gdyż odnosi się do preferencji i przemyśleń własnych ucznia. Z powodzeniem wykorzystałam zadanie w grupach od 3 klasy SP do klas maturalnych, a nawet tych na poziomie C1.  

Więcej na temat "ogarniania czytanek" znajdziecie tutaj:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz